fbpx

Contact

Tag Archives: Contract de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate

Contract de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate

ANEXA nr. 2: CONTRACT de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate   CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Casa de Asigurări de Sănătate …………………   Nr. …./….   Încheiat între:   Casa de Asigurări de Sănătate ……………….., reprezentată prin ………………….., având funcția de ………………….., în calitate de asigurător, cu sediul în localitatea