fbpx

Contact

Noi reguli de acordare a indemnizației de maternitate

Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2021, au fost instituite o serie de noi reguli care vizează acordarea concediului și indemnizației de maternitate pentru femeile care nu au calitatea de salariate sau nu realizează venituri din desfășurarea unei activități în baza unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege.

Anterior intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2021, se puteau asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate, pe bază de contract de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate. persoanele fizice care realizau venituri din desfășurarea unei activități în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum şi alte venituri asimilate salariilor, sau beneficiau de indemnizație de șomaj.

În baza acestui contract de asigurare, persoana interesată urma să beneficieze de concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, astfel:

  • concedii medicale şi indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii;
  • concedii medicale şi indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;
  • concedii medicale şi indemnizații pentru maternitate;
  • concedii medicale şi indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav;
  • concedii medicale şi indemnizații de risc maternal care se acordă persoanelor asigurate în condiţiile prevăzute de Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

În prezent, odată cu intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 74/2021, femeile care doresc să beneficieze de concediul medicale şi indemnizația pentru maternitate va trebui să completeze această opțiune, în mod distinct, în cuprinsul Contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

În legătură cu această opțiune, trebuie remarcat faptul că femeile care încheie Contractul de asigurare și care doresc să beneficieze și de concediul și indemnizația de maternitate, vor trebui să achite o contribuție în cota de 1% asupra unui venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi nici mai mare decât valoarea a de 12 ori a acestuia.

 

Ce modifică O.U.G. nr. 74/2021 ?

O.U.G. nr. 74/2021 instituie „mascat” o nouă contribuție. Așa cum am arătat mai sus, înainte de intrarea în vigoare a acestei ordonanțe, persoana interesată care încheia contractul de asigurare beneficia de oricare dintre concediile medicale enumerate mai sus. Cu alte cuvinte și de concediul și indemnizația de maternitate. După intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 74/2021, persoana care dorește să se asigure are 3 opțiuni:

  • de a se asigura pentru concedii medicale şi indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii, concedii medicale şi indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale; concedii medicale şi indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav;
  • de a se asigura pentru concedii medicale şi indemnizații pentru maternitate;
  • de a se asigura pentru toate concediile enumerate mai sus.

Cu alte cuvinte, o femeie care dorește să se asigure pentru toate concediile prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005 va plăti o dublă contribuție: 1% dintr-un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, şi nici mai mare decât valoarea a de 3 ori a acestuia la care se adaugă 1% asupra unui venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi nici mai mare decât valoarea a de 12 ori a acestuia.

Mai multe detalii puteți găsi și în articolul publicat de pressone.ro în care mi-am expus punctul de vedere cu privire la modificările aduse de O.U.G. nr. 74/2021.

 

av. dr. Răzvan Vasiliu

 

pagina principală pagina principală

Comments

comments

Apelează