fbpx

Contact

Reprezentare

Atunci cand se pune problema unui potential litigiu, care ar putea sa afecteze imaginea unei societati, este recomandabil sa fie solicitat sfatul unui profesionist, pentru a se evita pierderi materiale sau de timp pentru companie.

Clauze restrictive

Avocatii nostri reprezinta atat angajatorii, cat si angajatii in negocierea si redactarea contractelor de munca, mediere si litigii. Multe dintre contractele de care ne ocupam prevad o serie de clauze speciale, limitative.

Contractele individuale de munca

La SCA Vasiliu Miclea ne-am angajat sa furnizam solutii juridice de calitate la probleme juridice cu care suntem sesizati de catre angajatorii si angajatii din Romania. Negociem si elaboram clauze ale contractelor individuale de munca pentru a proteja interesele clientilor nostri si pentru a minimiza riscul aparitiei unor litigii.

Negocierea colectivă

Având o vasta și îndelungata experiență, avocații „Vasiliu și Miclea” oferă soluții practice situațiilor legate de negocierea colectivă.

 

Legislatie

Codul muncii – Legea nr. 53/2011

  • include modificările aduse prin Legea nr. 153/2019 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 


Legea nr. 62/2011 a dialogului social – republicată

  • include modificările aduse prin O.U.G. nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

 


O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

  • include modificările aduse prin O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative


 Legea nr. 210/1999 a concediului paternal


Ordonanța de urgență nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă


 Legea nr. 319 /2006 a securităţii si sănătăţii în muncă

 


OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

 


Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora

  • include modificările aduse prin Legea nr. 127/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant

 


 

O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare – Republicare

  • include modificările aduse prin Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii – republicare

  • include modificările aduse prin O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

H.G. nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă

  • Publicată în Monitorul Oficial nr. 722/2006

 

Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților

  • Include modificările aduse prin Legea nr. 137/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant

 

Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

 

H.G. 905/2017  privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

  • Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1005 din data de 19 decembrie 2017

 

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*) – Republicare

 

O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare*) Republicare

 

Ordonanta nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

 

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

 

Legea nr. 118 / 2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare

 

[vc_btn title=”Noul cod de procedura civila – Republicare” style=”3d” align=”center” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fvasiliumiclea.ro%2F%3Fp%3D384||target:%20_blank”] [vc_btn title=”Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ” style=”3d” align=”center” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fvasiliumiclea.ro%2Flegea-contenciosului-administrativ%2F||target:%20_blank”] [vc_btn title=”Constitutia Romaniei” style=”3d” align=”center” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fvasiliumiclea.ro%2Fconstitutia-romaniei%2F||target:%20_blank”] [vc_btn title=”OUG nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor” style=”3d” link=”url:http%3A%2F%2Fvasiliumiclea.ro%2Ffuntionari-publici%2F||target:%20_blank”] [vc_btn title=”Codul de procedura civila de la 1865″ style=”3d” align=”center” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fvasiliumiclea.ro%2Fcodul-de-procedura-civila-de-la-1865%2F||target:%20_blank”][/vc_column][vc_column width=”1/2″] [vc_btn title=”Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice” style=”3d” align=”center” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fvasiliumiclea.ro%2F%3Fp%3D392||target:%20_blank”] [vc_btn title=”Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca” style=”3d” link=”url:http%3A%2F%2Fvasiliumiclea.ro%2Fsomaj%2F||target:%20_blank”] [vc_btn title=”HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca” style=”3d” link=”url:http%3A%2F%2Fvasiliumiclea.ro%2Fsemnalizarea-de-securitate-si-sanatate-la-locul-de-munca%2F||target:%20_blank”] [vc_btn title=”Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior” style=”3d” link=”url:http%3A%2F%2Fvasiliumiclea.ro%2F%3Fp%3D1436||target:%20_blank”] [vc_btn title=”Lege nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative” style=”3d” link=”url:http%3A%2F%2Fvasiliumiclea.ro%2Ftehnica-legislativa%2F||target:%20_blank”] [vc_btn title=”Conventia Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale (Roma, 4.XI.1950)” style=”3d” link=”url:http%3A%2F%2Fvasiliumiclea.ro%2Fcedo-si-protocoalele-aditionale%2F||target:%20_blank”] [vc_btn title=”Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale” style=”3d” link=”url:http%3A%2F%2Fvasiliumiclea.ro%2Flegislatie%2Flegea_162017_privind_detasarea_salariatilor_in_cadrul_prestarii_de_servicii_transnationale%2F|title:Legea%20nr.%2016%2F2017|target:%20_blank|”