Contact

Repausul saptamanal

Icon_big2-01 short

Pentru refacerea capacitatii de munca a salariatului, acesta este indreptatit la doua zile consecutive de repaus saptamanal. Dreptul salariatului la repausul saptamanal este un drept absolut, prevazut de dispozitiile art. 137 si urmatoarele Codul muncii si care nu poate face obiectul vreunei renuntari din partea salariatului.  In aceeasi masura, angajatorul are obligatia de a acorda acest repaus saptamanal, in functie de modul de organizare a activitatii.

Potrivit dispozitiilor Codului muncii, repausul saptamanal se acorda in cursul a doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.

Totusi, pentru a respecta atat dreptul salariatului la repaus saptamanal dar si dreptul angajatorului de a-si organiza activitatea, in masura in care acordarea repausului nu se poate realiza in zilele de week-end, repausul poate fi acordat si in timpul altor zile ale saptamanii.

Daca se poate deroga de la obligativitatea acordarii repausului in timpul zilelor de  week-end, in schimb, nu se poate deroga de la obligatia acordarii zilelor de repaus consecutiv, asigurandu-se astfel cel putin 48 de ore de repaus continuu in cadrul unei saptamani de lucru.

Totusi, in situatia in care repausul se acorda in alte zile decat cele de  sambata si duminica, angajatul este indreptatit sa primeasca un spor la salariul de baza, spor a carui valoare poate fi reglementata prin contractul individual sau colectiv de munca aplicabil.

Pentru salariatul care lucreaza in zilele de sambata si duminica, aceste doua zile reprezinta zile lucratoare, zilele libere fiind considerate acele doua zile in care salariatul nu presteaza activitate in intervalul luni – vineri.

Numai in cazuri exceptionale repausul saptamanal poate fi acordat cumulat, dupa o perioada de activitate ce nu poate depasi mai mult de 14 zile si numai cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau al reprezentantilor salariatilor.

In cazul efectuarii activitatii in zilele de sambata sau duminica in cadrul programului normal de lucru salariatul are dreptul de a i se acorda sporului de week-end in afara salariului corespunzator muncii prestate. Aceasta clarificare este importanta intucat in practica, sunt destul de intalnire solicitarile angajatilor ca, pe langa salariul de baza, sporul de week-end sa li se acorde si sporul pentru munca suplimentara. Sporul pentru munca suplimentara se poate acorda numai in cazul prestarii activitatii peste cele 40 de ore de program normal de lucru, indiferent de ziua in care se presteaza munca peste durata normala.

Numai in situatii exceptionale, in general in cazul fortei majore, repausul poate fi suspendat pentru personalul necesar care executa lucrari de prevenire a unor pagube iminente, de salvare a unor bunuri sau persoane, etc. caz in care salariatii al caror repaus a fost suspendat beneficiaza de dublul compensatiilor la care au dreptul pentru munca prestata in zilele de repaus.

Av. Razvan Vasiliu

 

Comments

comments

You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *