fbpx

Contact

Zile libere pentru părinți când se închid școlile

icon

Astăzi, 12 martie 2020 a fost adoptată legea care proiectul „zile libere pentru părinţi” când şcolile se închid în situaţii speciale.

Potrivit acestei legi, angajatorii au obligația să acorde zile libere plătite părinților care nu au cu cine să-și lase copiii în cazul unor situaţii speciale, atunci când unitățile de învățământ sunt închise.

Beneficiarii zilelor libere

Prevederile legii vizează părinții ai căror copii au vârsta de până în 12 ani, respectiv 18 ani în cazul copiilor cu dizabilități și care nu își pot desfășura activitatea în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu.

De asemenea, de prevederile legii și reprezentantul legal al copilului, precum şi persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil.

Zilele libere plătite se vor acorda la cererea unuia dintre părinți, respectiv a tutorelui legal, în cazul familiilor monoparentale și va fi însoțitp de o declarație pe propriarăspundere a celuilalt părinte din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere.

Condiția pentru a beneficia de zilele libere este închiderea temporară a unităților de învățământla care copii părinților solicitanți sunt arondați.

Durata acordării zilelor libere

Zilele libere se acordă pe întreaga perioadă în care autoritățile competente decretează închiderea unităților de învățământ pentru părinții ai căror copii frecventează respectivele unități.

Indemnizația primită în perioada zilelor libere

Pentru perioada în care vor sta acasă, părinții vor primi 75% din salariul net, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

Pentru a putea beneficia de zilele libere, respectiv de indemnizație, părintele va trebui să dea o declarație pe propria răspundere, semnată de celălalt părinte, depusă la angajator de către părintele care va supraveghea copilul în perioada menționată.

Obligația depunerii declarației nu se aplică în cazul famiilor monoparentale.

Ca regulă generală, angajatorii au obligația de a acorda zilele libere solicitate de către salariați. Pe cale de excepție, acordarea zilelor libere se face cu acordul angajatorilor pentru solicitanții care își desfășoară activitatea în unităţile sistemului energetic naţional, în unităţile operative de la sectoarele nucleare, în unităţile cu foc continuu, în unităţile sanitare şi de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unităţile care asigură transportul în comun şi salubritatea localităţilor, precum şi aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă.

Condițiile pentru acordare

  • Activitatea prestată de solicitant să nu se poată desfășura de la domiciliu sau în regim de telemuncă;
  • o cerere dimn partea unuia dintre părinţi, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul;
  • o declarație din partea celuilalt părinte din care să reiasă că acesta nu a solicitat, la rândul său, acordarea de zile libere – nu se aplică în cazul familiilor monoparentale;
  • copilul pentru care se solicită zilele libere să aibă vârsta de până la 12 ani, respectiv 18 ani în cazul copilului cu dizabilități și să fie înscris în cadrul unei unităţi de învăţământ.

ATENȚIE: În cazul în care se constată că ambii părinţi au solicitat simultan zile libere, aceştia nu vor mai avea dreptul de a mai beneficia ulterior de zile libere plătite în cazul închiderii unităților de învățământ.

LE: Legea a fost publicată în Monitorul Oficial cu numărul 209 din data de 14 martie 2020 sub nr. 19/2020.

ATENȚIE – dispozițiile Legii nr. 19/2020 sunt aplicabile numai în măsura în care Guvernul stabilește prin hotărâre numărul zilelor libere, pentru care eveniment în parte.

Av. dr. Razvan Vasiliu

Comments

comments

Apelează