fbpx

Contact

OUG 41/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

icon

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 2 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământAvând în vedere Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă nr. 6/2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus, precum şi instituirea stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,ţinând cont de evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de ţări, în care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate şi peste 5.800 au decedat, precum şi declararea “Pandemiei” de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii la data de 11.03.2020,luând în considerare că începând cu data de 4 aprilie 2020 este programată vacanţa şcolară coroborat cu închiderea unităţilor de învăţământ de tip after-school, precum şi cu măsurile de restrângere a dreptului la circulaţie a persoanelor vârstnice prin Ordonanţa militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 şi Ordonanţa militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările ulterioare, fapt ce determină imposibilitatea supravegherii copiilor,aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi care impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă, pentru stabilirea măsurilor pentru supravegherea copiilor în situaţia suspendării temporare a activităţii unităţilor de învăţământ, inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare, pe perioada stării de urgenţă decretate.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol unic

Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 14 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1 ind. 1), cu următorul cuprins:

(1 ind. 1) Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ şi a unităţilor de educaţie antepreşcolară, ca urmare a stării de urgenţă decretate în condiţiile legii.

2. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) Prin unităţi de învăţământ, în cuprinsul prezentei legi, se înţeleg şi unităţile de educaţie antepreşcolară.

3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 3 (1) Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

-****-

PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Raluca Turcan
Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Victoria Violeta Alexandru
p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
Gigel Paraschiv,
secretar de statMinistrul finanţelor publice,
Vasile-Florin Cîţu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 282 din data de 3 aprilie 2020

Comments

comments

Apelează