fbpx

Contact

Pensie de 75% din salariu pentru urmașii cadrelor medicale care mor în lupta cu COVID-19. Spor de 30% la salariu pentru medici

În cazul cadrelor medicale decedate ca urmare a desfășurării activității în lupta cu COVID-19, copiii acestora sau soțul supraviețuitor vor avea dreptul la o pensie egală cu 75% din cuantumul salarial pe care cadrele medicale le-au avut la data decesului. Totodată, personalul medical implicat în sarcini de serviciu cu pericol deosebit va primi temporar un spor de până la 30%, calculat la salariul de bază, prevede un proiect de lege adoptat joi de Camera Deputaților, ca for decizional al Parlamentului.

La Camera Deputaților, proiectul a suferit unele modificări față de forma de la Senat.

În primul rând au fost stabilite mai clar categoriile de personal medical care sunt vizate de noile prevederi. Astfel, prin personal medical care participă la acţiuni medicale împotriva Covid-19 se înţelege:

a) personalul de specialitate medico-sanitar şi personalul auxiliar sanitar din unităţi sanitare, unităţi de asistenţă medico-socială şi instituţii medicale, indiferent de nivelul de subordonare sau coordonare, din farmacii comunitare, din cabinete de medicină de familie, din cabinete de medicină dentară, indiferent de forma de organizare, precum şi din cadrul altor furnizori de servicii medicale sau de asistenţă socială, implicat direct în acţiuni şi misiuni legate de prevenirea, gestionarea şi combaterea infecțiilor cu COVID-19;

b) cadrele militare – paramedici şi personal medical – din structurile aflate în coordonarea/ coordonarea operaţională a Departamentului pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, implicat direct în acţiuni şi misiuni legate de prevenirea, gestionarea şi combaterea infecțiilor cu COVID-19;

c) personalul cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, potrivit legii, aflat în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale; d) tot personalul din cadrul spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a, precum şi din spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, reglementate prin Ordinul nr.555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, prin urmaşii personalului medical decedat în urma complicațiilor medicale cauzate de infectarea cu coronavirusul Covid-19 se va înțelege copilul/copiii sau soția/soțul. În funcție de caz, aceștia vor avea dreptul la pensie de urmaş până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fară a depăşi vârsta de 26 de ani, respectiv (pentru soț/soție) pensie de urmaş egală cu 75% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie avut/avută de personalul medical.

Deputații au stabilit că soţia/soţul supravieţuitoare/supravieţuitor beneficiază de pensie dacă nu se recăsătoreşte. Tot deputații au stabilit că în cazul în care nu există urmaşi, dacă cel decedat era singurul susţinător al părinţilor săi, aceştia beneficiază de un ajutor lunar în cuantum de 50% din nivelul pensiei de urmaș, reducându-se astfel nivelul inițial de 75% din salariul medicului decedat. Prin urmare, părinții vor primi doar jumătate din pensia de urmaș. Cuantumul pensiei se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, iar dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.

Proiectul adoptat mai prevede acum că personalul medical care execută, conduce sau coordonează misiuni și sarcini de serviciu în condiții de pericol deosebit, beneficiază pe perioada stării de urgență, instiuită astfel prin decret, precum şi pentru o perioadă de 3 luni de la data încetării stării de urgenţă, de un spor de până la 30%, calculat la salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie. De asemenea, la decesul unui cadru medical, Ministerul Sănătății sau alte ministere acordă familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar în cuantum egal cu de două ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Urmașii vor beneficia și de scutire de la plata impozitului pe terenurile aflate în proprietate sau coproprietate, precum și de la plata impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietate sau coproprietate. Membrii familiilor cadrelor medicale, decedate în timpul și din cauza serviciului ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19, vor beneficia gratuit de asistență medicală și medicamente în cadrul rețelei sanitare a Ministerului Sanătății sau în spitalele altor minister, cu decontarea cheltuielilor de către stat, mai prevede documentul.

Sursa: www.profit.ro

Comments

comments

Apelează