fbpx

Contact

ANOFM a anunțat că firmele private de mediere și sindicatele pot deveni parteneri EURES

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), în calitatea sa de membru al reţelei Serviciilor Publice de Ocupare din Uniunea Europeană (EURES) şi Birou Naţional de Coordonare EURES, a organizat marţi o întâlnire cu organizaţiile de drept public şi privat pentru a promova procedura de admitere a membrilor şi partenerilor în cadrul acestei reţele.

“Mobilitatea forţei de muncă în spaţiul european este o realitate căreia Serviciul Public de Ocupare trebuie să-i acorde atenţia cuvenită, însă se impune ca România să facă o schimbare astfel încât să se transforme din ţară exportatoare de forţă de muncă, în ţară care să atragă forţa de muncă, adresându-se în special românilor aflaţi peste hotare. În cadrul evenimentului am arătat că Serviciul Public de Ocupare este deschis noilor colaborări, prin lărgirea sferei de parteneri pentru realizarea unor acţiuni ce vor conduce la atragerea cetăţenilor români aflaţi în diaspora, pe piaţa naţională a muncii. Sunt convins că, alături de ANOFM, viitorii parteneri şi membri EURES, vor duce la îndeplinire acest obiectiv”, a declarat Victor Picu, preşedintele ANOFM, într-un comunicat remis AGERPRES. Deschiderea reţelei EURES către organizaţiile de drept public şi privat, care vor acţiona în calitate de membri sau parteneri EURES, cu diferite responsabilităţi şi servicii, este prevăzută în Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 şi (UE) nr. 1296/2013. “În vederea punerii în aplicare al acestui regulament, prin Ordonanţa Guvernului nr. 22/27.08.2019, a fost aprobată procedura de admitere a membrilor şi partenerilor EURES. Prin dispoziţiile ordonanţei se asigură cadrul legal şi instituţional necesar pentru ca organizaţiile să poată deveni membri sau parteneri ai reţelei EURES şi, în această calitate, să poată furniza servicii de asistenţă lucrătorilor şi angajatorilor pentru a facilita libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene”, se menţionează în comunicat. În aceste condiţii, devine posibilă aderarea la reţeaua EURES a actorilor naţionali relevanţi pe piaţa forţei de muncă, respectiv firme private de mediere, sindicate, organizaţii patronale din România inclusiv filialele persoanelor juridice de drept privat stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene/Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene. Reţeaua europeană EURES (EURopean Employment Services) a fost înfiinţată de Comisia Europeană în 1993, pe baza legislaţiei Uniunii Europene. Reţeaua funcţionează în toate statele UE, precum şi în Norvegia, Elveţia, Islanda şi Liechtenstein, având ca obiectiv facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor pe piaţa europeană a muncii. Reţeaua EURES este formată din serviciile publice de ocupare din statele UE şi din Norvegia, Elveţia, Islanda şi Liechtenstein, precum şi din alte organizaţii private sau publice acreditate/desemnate ca membri sau parteneri EURES, care sunt implicate pe piaţa muncii, la nivel local, regional, naţional şi european. Reţeaua oferă servicii de informare, consiliere şi mediere angajatorilor care doresc să recruteze lucrători din alt stat european şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în alt stat european. De asemenea, oferă informaţii cu privire la condiţiile de muncă şi de viaţă din statele membre UE/SEE. ANOFM este parte a reţelei europene EURES de la data aderării României la Uniunea Europeană şi contribuie la realizarea obiectivului general al reţelei, respectiv de a facilita libera circulaţie a lucrătorilor în interiorul UE şi în Elveţia, Norvegia, Islanda şi Liechtenstein.

Sursa: www.economica.net

Comments

comments

Apelează