fbpx

Contact

Casa Națională de Pensii ar putea avea propriul Centru Național de Formare și Pregătire Profesională

Ministerul Muncii și Justiției Sociale propune înființarea unei noi instituții, Centrul Național de Formare și Pregătire Profesională (CNFPP), care să funcționeze în subordinea Casei Naționale de Pensii Publica (CNPP).

Noul Centru ar urma să fie organizat ca instituție publică, cu personalitate juridică și autonomie științifică, ale cărui cheltuieli curente și de capital se vor suporta din bugetul asigurărilor sociale de stat și din fonduri proprii.

”Scopul înființării și organizării Centrului Național de Formare și Pregătire Profesională este acela de a diminua cheltuielile CNPP cu pregătirea și formarea profesională a întregului personal. Prin urmare, în decursul anului 2017, dintr-un total de 3519 angajați ai Casei Naționale de Pensii Publice și unitățile subordonate acesteia, un număr de 98 angajați au participat la cursurile de formare profesională în domeniile: asistent relații publice și comunicare, securitate și sănătate în muncă, prevenirea corupției, arhivare, asistență medicală de urgență (prim ajutor), prevenire și stingere incendii, fonduri europene în administrația publică locală și achiziții publice. Pentru anul 2018 sunt alocate fonduri în valoare de 150,0 mii lei ceea ce permite participarea unui numar de cca 175 persoane la cursul de formare profesionala”, se arată în nota de fundamentare.

Centrul Național de Formare și Pregătire Profesională, va avea ca scop:
a) organizarea şi desfăşurarea cursurilor de pregătire profesională pentru angajații CNPP și cei din unitățile subordonate;
b) organizarea şi desfăşurarea cursurilor de pregătire profesională a personalului din sectorul administrației publice dar și din cel privat;
c) organizarea şi desfăşurarea unor cursuri de formare a specialiștilor în domeniul asigurărilor sociale, a experților extrajudiciari;
d) stabilirea de relații de colaborare cu instituții de formare în domeniul asigurărilor sociale cu instituții similare din alte țări, cu organizaţii internaționale implicate în pregătirea şi perfecționarea profesională în domeniul asigurărilor sociale;
e) eliberarea de certificate de absolvire pentru persoanele care au urmat programe şi cursuri de formare profesională organizate de Centrul Național de Formare și Pregătire Profesională ;
f) editarea, tipărirea şi comercializarea de publicații de specialitate, potrivit domeniului său de activitate;
g) organizarea şi întreţinerea unei baze de date, precum şi a unui centru de documentare;
h) organizarea de manifestări științifice – mese rotunde, colocvii, ateliere, simpozioane, schimburi de experiență şi de informare documentară cu instituții, persoane juridice sau fizice atât din țară, cât şi din străinătate – în domeniile sale de competenţă.

CNFPP va putea realiza și venituri proprii care provin din tarifele încasate pentru activităţile prestate potrivit domeniului de activitate, precum şi din chirii, publicații, prestații editoriale, proiecte etc.

Numărul de posturi care va asigura desfășurarea activității se va prelua de la C.N.P.P. și instituțiile subordonate acesteia, respectiv Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacitații de Muncă prin reorganizarea acestuia și de la Casele Teritoriale de Pensii. Prin înființarea Centrului Național de Formare și Pregătire Profesională al Casei Naționale de Pensii Publice se preconizează o nouă schimbare în strategia de formare profesională a personalului Casei Naționale de Pensii Publice și a unităților subordonate, prin reducerea cheltuielilor de cazare, diurnă/masă, cursuri, printr-o eficientizare a organizării acestora în incinta centrului.

Proiectul poate fi consultat aici: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5407-07022019-pr-hg-org-centrul-nat-form-prof

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro până în 16.02.2019.

Comments

comments

Apelează