fbpx

Contact

Comisia Europeană le cere statelor membre măsuri clare pentru protecția lucrătorilor sezonieri

Comisia Europeană prezintă azi o serie de recomandări către statele membre cu scopul de a asigura protecția lucrătorilor sezonieri în UE în contextul pandemiei de COVID-19, potrivit unui comunicat de presă. Recomandările Comisiei, care nu au caracter obligatoriu, vin după zecile de scandaluri legate de condițiile de muncă, plată și cazare ale muncitorilor sezonieri, mulți dintre ei români.

Recomandările se adresează autorităților naționale, inspectoratelor de muncă și partenerilor sociali pentru a garanta drepturile, sănătatea și siguranța lucrătorilor sezonieri și pentru a se asigura că lucrătorii sezonieri își cunosc drepturile.

Deși Comisia este cea care monitorizează aplicarea corespunzătoare a normelor Uniunii în ceea ce privește lucrătorii sezonieri, responsabilitatea pentru aplicarea lor corespunzătoare revine autorităților naționale.

Orientările acoperă o serie de aspecte, cum ar fi:

-dreptul lucrătorilor sezonieri de a lucra într-un stat membru UE indiferent dacă sunt cetățeni UE sau dacă vin din țări din afara UE
-condițiile de viață și de muncă adecvate, inclusiv distanțarea fizică și măsurile de igienă corespunzătoare
-informarea clară a lucrătorilor cu privire la drepturilor lor
munca nedeclarată
-aspecte în materie de asigurări sociale

Acțiuni la nivel național

-lansarea unui apel către statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a asigura condiții decente de muncă și de trai pentru lucrătorii sezonieri
-lansarea unui apel către statele membre în scopul sensibilizării cu privire la cerințele în materie de securitate și sănătate în muncă (SSM) care afectează lucrătorii sezonieri, ajutând angajatorii să pună în aplicare cerințele juridice relevante și furnizând informații clare lucrătorilor într-o limbă pe care aceștia o înțeleg
-invitarea statelor membre să ofere orientări practice întreprinderilor mai mici
-solicitarea adresată statelor membre de a consolida inspecțiile pe teren pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a normelor SSM pentru lucrătorii sezonieri

Peste 17,6 milioane de cetățeni ai UE trăiesc sau lucrează într-un alt stat membru decât cel de origine. Anumite sectoare ale economiei europene, în special sectorul agroalimentar și cel al turismului, depind de sprijinul lucrătorilor sezonieri din UE și din țările terțe pentru anumite perioade ale anului. Comisia estimează că media anuală a lucrătorilor sezonieri activi în UE este cuprinsă între câteva sute de mii și un milion.

Sursa: www.g4media.ro

Comments

comments

Apelează