fbpx

Contact

Comisia Europeană propune noi măsuri pentru creșterea protecției angajaților și îmbunătățirea transparenței privind condițiile de muncă

Comisia Europeană a adoptat o propunere de nouă directivă referitoare la condiții de muncă mai transparente și mai previzibile la nivelul întregii Uniuni Europene, prin care vor fi actualizate și completate obligațiile existente de informare a fiecărui lucrător cu privire la condițiile sale de muncă și vor fi stabilite noi standarde minime pentru a asigura faptul că toți lucrătorii, inclusiv cei cu contracte de muncă atipice, beneficiază de o previzibilitate și de o claritate mai mare în ceea ce privește condițiile lor de muncă.

Comisia estimează că directiva propusă va viza și proteja între 2 și 3 milioane de lucrători suplimentari cu contracte de muncă atipice, spre deosebire de legislația existentă și va asigura transparență crescută în relația angajator-angajat. În același timp, propunerea introduce măsuri pentru evitarea impunerii unei sarcini administrative asupra angajatorilor, de exemplu dându-le acestora posibilitatea de a furniza în format electronic informațiile solicitate.

De asemenea, noile norme vor crea condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi, astfel încât angajatorii vor beneficia de o concurență mai corectă pe piața internă, cu mai puține lacune. Mai concret, Comisia vizează reducerea riscului de protecție insuficientă a lucrătorilor prin următoarele măsuri:

* Alinierea noțiunii de lucrător la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. În temeiul normelor actuale, definițiile pot varia și anumite categorii de lucrători ajung să fie excluse. Utilizând definiția lucrătorului din jurisprudența Curții, această directivă ar asigura acoperirea acelorași categorii generale de curator.

* Aducerea în cadrul domeniului de aplicare al directivei a unor forme de muncă ce sunt în prezent adesea excluse. Printre acestea se numără lucrătorii casnici, lucrătorii angajați marginal cu fracțiune de normă sau lucrătorii cu contracte de foarte scurtă durată, iar domeniul de aplicare va fi de asemenea extins la noi forme de muncă, precum lucrătorii la cerere, lucrătorii pe bază de tichete și lucrătorii prin platforme online.

* Asigurarea faptului că lucrătorilor li se pune la dispoziție un pachet de informații actualizate și extinse încă din prima zi a încadrării în muncă, în loc de la două luni de la data de începere a încadrării în muncă, cum este cazul în prezent.

* Crearea unor noi drepturi minime, precum dreptul la o mai mare previzibilitate a muncii pentru cei care lucrează în cea mai mare parte cu un program variabil, posibilitatea de a cere trecerea la o formă de muncă mai stabilă și de a primi un răspuns scris sau dreptul la formare obligatorie fără deducere din salariu.

* Consolidarea mijloacelor de asigurare a respectării legislației și a căilor de atac ca soluție de ultimă instanță pentru rezolvarea eventualelor dezacorduri, în cazul în care dialogul nu este suficient.

Propunerea Comisiei de directivă privind condiții de muncă transparente și previzibile actualizează și înlocuiește Directiva din 1991 privind declarația scrisă (91/533/CE), care dă lucrătorilor încadrați la un nou loc de muncă dreptul de a fi notificați în scris în legătură cu aspectele esențiale ale raportului lor de muncă. Totodată, noile norme completează directivele CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (Directiv 96/71), acordul-cadru cu privire la munca pe fracțiune de normă (Directiva 97/81) și munca prin agent de muncă temporară (Directiva 2008/104). Propunerea Comisiei va fi examinată de Parlamentul European și de Consiliu.

Sursa: profit.ro

Comments

comments

Apelează