fbpx

Contact

Prima de promovare a angajării

Internship-ul, reglementat de prevederile Legii nr. 176/2018, reprezintă programul în cadrul căruia internul desfășoară activități specifice pe o perioadă de timp limitată în cadrul unei organizaţii – gazdă, care are ca scop aprofundarea cunoştinţelor teoretice, îmbunătăţirea abilităţilor practice şi/sau dobândirea de noi abilităţi sau competenţe.
Pe lângă faptul că internship-ul reprezintă o foarte bună ocazie de a recruta pentru companie, încheierea unui contract individual de muncă, la expirarea perioadei de internship societatea poate beneficia, la cerere, și de un sprijin financiar asigurat de stat intitulat „prima de promovare a angajării”, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în limita fondurilor disponibile.
Pentru a beneficia de prima de promovare a angajării este necesar ca:
      ➡️ în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, încheie un contract individual de muncă cu persoana care a desfăşurat programul de internship;
      ➡️ raportul de muncă trebuie menținut pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 24 de luni;
      ➡️ reprezentanţii organizaţiilor-gazdă să depună o cerere la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, în maximum 6 luni de la expirarea termenului perioadei de 24 de luni de mai sus, însoțită de următoarele documente:
               ☑️ copia contractului de internship al internului înregistrat la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă;
               ☑️ copia certificatului de internship al internului;
               ☑️ copia contractului individual de muncă al persoanei care a încheiat contractul de internship, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
               ☑️ orice alte documente care fac dovada menţinerii raporturilor de muncă ale persoanei.
❗️Atenție – durata de 24 de luni nu este influențată de perioadele de suspendare a contractului individual de muncă pe perioadele concediului pentru incapacitate temporară de muncă.
Vasiliu Miclea SCA
curs legislația muncii

Comments

comments

Apelează