fbpx

Contact

Constatarea nereprezentativitatii sindicatului la nivel de unitate

DOSAR NR. []

 

ROMÂNIA

 

JUDECATORIA PLOIESTI – SECTIA CIVILA

 

JUDETUL PRAHOVA

 

SENTINTA CIVILA NR. []

 

Sedinta publica din 05.10.2011

 

Instanta constituita din :

 

PRESEDINTE – []

GREFIER – []

 

Pe rol fiind judecarea cererii de chemare in judecata având ca obiect „reprezentativitate sindicat” formulata de petentul [] cu. sediul in Bucuresti, [] si cu sediul ales la [], cu sediul in Bucuresti, [] in contradictoriu cu pârâtul Sindicatul [] cu sediul in Ploiesti, [], judetul Prahova.

Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 03.10.2011 sustttinerile partilor fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data care face parte integranta din prezenta, când instanta, având nevoie de timp pentru studierea actelor si lucrarilor dosarelor a amânat pronuntarea la data de 05.10.2011, data la care pronuntat urmatoarea hotarâre:

 

INSTANTA

 

Prin cererea inregistrata pe rolul instantei sub nr. []la data de 01.09.2011 petenta [] a solicitat ca, prin hotarârea ce se va pronunta, sa se constate ca Sindicatul [] nu indeplineste conditiile de reprezentativitate cerute de lege..

In motivarea cererii petenta a aratat ca are un nr. total de 10.025 de salariati, iar in baza sentintei nr. []/25.06.2009 pronuntata de Judecatoria Ploiesti a fost infiintat sindicatul [], unitate cu personalitate juridica.

S-a sustinut ca prin sentinta nr. []/23.03.2010 a Judecatoriei Ploiesti, sindicatului [], i s-a acordat in mod eronat reprezentativitate la nivel de unitate.

Aeata petenta ca ulterior, sindicatul [] si-a schimbat denumirea devenind Sindicatul [].

Petenta a invedrat ca dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 62/2011 sindicatul nu mai indeplineste conditiile de reprezentativitate cerute de aceata lege.

In drept, cererea a fost intemeiata pe disp. art. 109 C. p. c si art. 51 si art. 222 din Legea nr. 62/2011.

In dovedirea cererii petenta a depus la dosar s.c nr. []/25.06.2009 a Judecatoriei Ploiesti privind infiintarea Sindicatului, s.c nr. []/23.03.2010 a Judecatoriei Ploiesti privind acordarea reprezentativitatii sindicatului la nivel de unitate, s.c nr. []/07.12.2010 a Judecatoriei Ploiesti privind modificarea statutului si a denumirii si adeverinta din care reiese nr. de angajati ai petentei.

Sindicatul [] a depus intâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neintemeiate.

In motivarea acesteia, s-a sustinut ca petenta a avut posibilitate de a formula recurs impotriva s.c. nr. []/23.03.2010 prin care i s-a acordat reprezentativitate, iar petenta nu a exercitat aceasta cale de atac, iar potrivit noi legi sidicatul trebuie sa intreprinda demersurile necesare dobândirii reprezentativitatii, iar dupa ce va fi din nou constatata reprezentativitatea sa, cei interesati vor putea sa o conteste. Pâna atunci, sindicatul nu mai are reprezentativitate ope legis, nefiind necesara pronuntarea unei hotarâri judecatoresti care sa ateste acest aspect.

In drept, au fost invocate dispozitiile art. 223 din Legea nr. 62/2011 si art. 12, art. 115 si urm. C. p. c.

In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri.

 

Analizând materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:

 

In baza sentintei nr. []/25.06.2009 pronuntata de Judecatoria Ploiesti in dosarul nr. []/281/2011 a fost infiintat sindicatul [], unitate cu personalitate juridica.

Prin sentinta nr. []/23.03.2010 a Judecatoriei Ploiesti pronuntata in dosarul nr. []/281/2009, sindicatului [], i s-a acordat reprezentativitate la nivel de unitate. Ulterior, sindicatul [] si-a schimbat denumirea devenind Sindicatul [], prin sentinta nr. []/07.12.2010 a Judecatoriei Ploiesti pronuntata in dosarul nr. []/281/2010.

La data de 13.05.2011 a intrat in vigoare Legea dialogului social nr. 62/10.05.2011 care a abrogat Legea sindicatelor nr. 54/2003, si care a statuat in art. 223 ca „Reprezentativitatea organizatiilor patronale si sindicale constatata pâna la data intrarii in vigoare prezentei legi produce efecte dupa data intrarii in vigoare a acesteia numai in conditiile in care intruneste conditiile de reprezentativitate prevazute de prezenta lege”.

Potrivit art. 51 lit. c din legea noua „Sunt reprezentative la nivel de unitate oraganizatiile sindicale care au statut legal de sindicat, au independenta organizatorica si patrimoniala si nr. de membri ai sindicatului reprezinta cel putin jumatate plus unu din nr. angajatilor unitatii”.

Potrivit art. 222 din lege, „Reprezentativitatea organizatiilor patronale sau sindicale poate fi contestata in instanta de catre organizatiile patronale sau sindicale corespondente la nivel national, de sector de activitate, grup de unitati sau de unitati, in conditiile in care nu mai sunt indeplinite unul ori mai multe din criteriile prevazute de art. 51 alin. 1 lit. a-c, respectiv de art. 72 alin. 1 lit. a si b pe baza carora a fost obtinuta reprezentativitatea in cauza.”

 

Instanta retine ca potrivit noi legi, organizatiile sindicale, chiar si cele care au obtinut anterior reprezentativitate, trebuie sa indeplineasca toate conditiile prevazute de aceasta lege, in caz contrar reprezentativitatea acestora putând fi contestata.

Din adeverinta depusa de petenta, reiese ca aceasta are un nr. de 10310 de salariati, din care 311 membri de sindicat, prin urmare instanta constata ca sindicatul nu indeplineste conditiile de reprezentativitate prevazute de art. 51 alin. 1 pct.C din Legea nr. 62/2011.

Instanta nu va retine apararea sindicatului in sensul ca nu era necesara promovarea prezentei actiuni, nereprezentativitatea producându-se de drept in temeiul legii, caci exista anterior o hotarâre prin care i s-a acordat acestuia  reprezentativitatea, iar prin prezenta actiune instranta nu face altceva decât sa constate, printr-o alta hotarâre, ca sindicatul nu mai indeplineste conditiile de reprezentativitate, fiind in interesul petentei promovarea acestei actiuni, care face mult mai usoara sarcina probei intr-un eventual conflict/litigiu intre cele doua.

Nici sustinerea in sensul ca pentru a critica s.c. []/23.03.2010 prin care s-a acordat reprezentativitate, petenta avea posiblitatea de a formula recurs, caci prin prezenta cerere nu este criticata acea sentinta, ci petenta a solicitat sa se constate  ca potrivit noii  legi  sindicatul  nu  mai  indeplineste conditiile  de reprezentativitate cerute de noua lege.

Cum Sindicatul nu a facut dovada indeplinirii conditiilor legale prevazute de noua lege, respectiv faptul ca nr. de membri ai acestuia reprezinta cel putin jumatate plus unu din nr. angajatilor unitatii, instanta va admite cererea petentei si va constata ca Sindicatul []nu mai indeplineste conditiile legale de reprezentativitate la nivel de unitate conform art.222 rap. la art. 51 alin. 1 lit. a-c rap. la art. 223 din Legea nr. 62/2011.

Instanta va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

 

IN NUMELE LEGII

 

HOTARASTE:

 

Admite cererea având ca obiect „reprezentativitate sindicat” formulata de petentul       [],   cu  sediul  in  Bucuresti,   [] si cu sediul ales la [], cu sediul in Bucuresti,   [] in contradictoriu cu pârâtul Sindicatul [] cu sediul in Ploiesti, []

Constata ca Sindicatul [] nu mai indeplineste conditiile legale de reprezentativitate la nivel de unitate conform art. 222 rap. la art. 51 alin. 1 lit. a-c rap. la art. 223 din Legea nr. 62/2011.  

 

Dispune dupa ramânerea definitiva si irevocabila a prezentei hotarâri, efectuarea cuvenitelor mentiuni in Registrul Special tinut la Judecatoria Ploiesti si, la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

 

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

 

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

 

Pronuntata in sedinta publica astazi 05.10.2011

Av. Razvan Vasiliu

Comments

comments

Apelează