fbpx

Contact

Convocarea salariatului la cercetarea disciplinară

icon

În vederea aplicării legale a unei sancțiuni disciplinare (cu excepția sancțiunii avertismentului scris), angajatorul are obligația de a efectua cercetarea disciplinară a salariatului presupus a fi săvârșit fapte prin care să fi încălcat disciplina muncii.

 

Scopul convocării

Potrivit dispozițiilor art. 251 alin. (2) Codul muncii, în vederea efectuării cercetării disciplinare, salariatul cercetat va fi convocat în scris pentru a da explicații, susține apărări sau pentru a propune dovezi din care să rezulte nevinovăția sa sau pentru a lămuri faptele ce i se impută.
Convocarea în sine este echivalentul citației din cadrul proceselor judecătorești și reprezintă actul prin care, comisia de cercetare disciplinară îl înștiințează pe salariatul în cauză despre cercetarea ce îl vizează și, în același timp, îi oferă răgazul necesar pentru a-și pregăti apărarea față de faptele ce i se impută.

Cine emite convocarea

Potrivit dispozițiilor legale, convocarea salariatului la cercetarea disciplinară se face în scris, de către persoana împuternicită să efectueze cercetarea disciplinară.
Cu alte cuvinte, convocarea trebuie făcută de către comisia de cercetare disciplinară iar nu de către reprezentantul legal al societății.Practica existentă a statuat faptul că nu este necesară semnarea convocării de către toți membrii comisiei de cercetare disciplinară, convocarea fiind legal emisă și în situația în care numai unul dintre membrii comisiei de cercetare disciplinară semnează acest document.

Conținutul convocării

Pentru a oferi posibilitatea salariatului de a formula apărări pertinente și utile raportat la faptele imputate, acesta are dreptul de a cunoaște cu exactitate faptele ce i se impută. În acest sens, convocarea acestuia la cercetarea disciplinară trebuie să îmbrace un anumit formalism.
Astfel, pentru a respecta cerințele legale, convocarea salariatului la cercetarea disciplinară trebuie să cuprindă:

  • obiectul cercetării – descrierea cât mai amănunțită a faptelor dar și prevederile legale, convenționale, etc pe care se presupune că salariatul le-ar fi încălcat;
  • data la care va avea loc cercetarea disciplinară;
  • ora la care se va desfășura cercetarea;
  • locul în care este așteptat salariatul pentru a da explicații referitoare la faptele ce i se impută.

 

Sediul materiei

Codul muncii tratează problema convocării disciplinare în cuprinsul art. 251 alin. (2) Codul muncii.

 

Mai multe detalii legate de cercetarea disciplinară puteti găsi accesând acest link.

 

Av. dr. Răzvan Vasiliu

Comments

comments

Apelează