fbpx

Contact

Cum puteti intra in posesia alocatiei de stat pentru copii

Potrivit dispozitiilor legale, titularul dreptului privind alocatia de stat pentru copii este copilul, alocatia urmand sa fie platita unuia dintre parintii firesti a copilului in baza intelegerii dintre parinti sau, in caz de diferend, pe baza deciziei autoritatii tutelare ori a hotararii judecatoresti, parintelui caruia i s-a incredintat copilul spre crestere si educare. In categoria persoanelor care pot ridica alocatia de stat pentru copii pot fi inclusi si tutorele, curatorul, persoana careia i-a fost dat in plasament familial copilul, asistentul maternal sau persoana careia i-a fost incredintat copilul in vederea adoptiei.
Alocatia de stat pentru copii va putea fi ridicata de catre copil odata cu implinirea de catre acesta a varstei de 14 ani cu incuviintarea prealabila a reprezentantului legal al copilului.
Dreptul la alocatia de stat pentru copii se naste de la data nasterii copilului, urmand ca acest drept sa inceteze la data la care copilul a implinit varsta de 18 ani iar in cazul in care copilul urmeaza cursuri ale invatamantului liceal sau profesional, alocatia se va plati pana la momentul terminarii acestor cursuri.
Pentru a beneficia de alocatia de stat pentru copii este necesar ca unul dintre parintii copilului (sau dupa caz tutorele, curatorul asistentul maternal) sa solicite acordarea acestui drept printr-o cerere scrisa depusa la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti, pe a carei/carui/caror raza teritoriala isi au domiciliul sau resedinta, dupa caz, reprezentantii legali ai copiilor.
Anexat cererii solicitantul trebuie sa ataseze copie de pe certificatul de nastere al copilului, a livretului de familie, copie de pe cartea de identitate a persoanei care face solicitarea, precum si copii de pe oricare alte acte din care sa rezulte situatia copilului sau legatura cu solicitantul (hotararea judecatoreasca de incredintare a copilului in caz de divort, hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru proiectia copilului pentru masura de protectie speciala a plasamentului, dispozitia directorului general/directorului executiv al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau: dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura de protectie speciala a plasamentului in regim de urgenta, hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare emisa pana la 31 decembrie 2004, dispozitia autoritatii tutelare de instituire a curatelei, actul de deces al unuia dintre parinti, certificatul de incadrare a copilului intr-un grad de handicap, in situatia in care copilul este declarat cu handicap).
In masura in care persoana solicitanta opteaza pentru virarea alocatiei pentru copii intr-un cont bancar, la cererea de solicitare a alocatiei va trebui depus si extras de pe contul bancar in original, emis de banca la care a fost deschis contul.
Plata alocatiei se face incepand cu data nasterii copilului cu conditia ca cererea de acordare sa fie facuta in maximum 12 luni de la momentul nasterii copilului sau, de la data depunerii cererii daca cererea a fost depusa dupa 12 luni de la momentul nasterii copilului.
Plata alocatiei de stat pentru copii se sisteaza in luna imediat urmatoare celei in care beneficiarul nu mai indeplineste conditiile de acordare.

Av. Razvan Vasiliu

Comments

comments

Apelează