fbpx

Contact

Decizie CCR pe drepturile salariale ale polițiștilor: Prevederi despre compensația de risc de până la 30%, neconstituționale

Curtea Constituțională a admis o excepție de neconstituționalitate ridicată de Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne într-o serie de litigii aflate pe rolul instanțelor, având ca obiect drepturi salariale. CCR a decis că „dispozițiile art.14 alin.(5) din anexa nr.VI la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice sunt neconstituționale”.

Articolul declarat neconstituțional prevede: „(5) Unitățile, categoriile de personal, condițiile, criteriile și mărimea compensației se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite”.

Compensațiile la care se referă articolul reprezintă compensația de risc/pericol deosebit de până la 30% calculată la solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază pentru „munca cu grad ridicat de risc sau, după caz, în condiții de pericol deosebit, desfășurată în exercitarea atribuțiilor funcționale, stabilite potrivit domeniilor de responsabilitate ale unității, personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor de operații speciale, misiunilor și/sau activităților deosebite ori de specialitate, misiunilor operative de protecție a demnitarilor, a acțiunilor de gardare, protecție și control antiterorist, supraveghere operativă, a procedurilor speciale și activităților de pază, supraveghere, escortare, reeducare, integrare și asistență medicală și psihologică pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au solicitat sau au dobândit o formă de protecție în România, culegere, prelucrare, centralizare, verificare și valorificare a informațiilor sau datelor/situațiilor/documentelor/ actelor, investigații, acțiuni și intervenție, efectuarea actelor de cercetare penală specială”.

Sursa: stiripesurse.ro

Comments

comments

Apelează