fbpx

Contact

Deputaţii au adoptat un proiect prin care perioada în care un psiholog cu drept de liberă practică a furnizat servicii psihologice să fie asimilate vechimii în muncă, în anumite condiţii

Camera Deputaţilor a adoptat, decizional, un proiect de lege prin care perioada în care un psiholog cu drept de liberă practică a furnizat servicii psihologice să fie asimilată vechimii în muncă, în anumite condiţii cumulative.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 13 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.

Astfel, la art. 13 sunt introduse două alineate noi.

„(3) Perioada în care psihologul cu drept de liberă practică îşi exercită profesia întruna din formele de organizare prevăzute la alin.(1) şi furnizează servicii psihologice prin desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 5, constituie vechime în muncă şi în specialitate, cu excepţia perioadei în care acesta a avut suspendată calitatea de membru al Colegiului Psihologilor din România, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţie:

a) serviciile psihologice furnizate au produs, în anul supus asimilării vechimii în muncă, venituri nete a căror valoare este cel puţin egală cu de 12 ori cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit, potrivit legii, pentru anul respectiv;

b) a achitat contribuţiile datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, aferente perioadei prevăzute la lit. a)”, arată propunerea legislativă adoptată, marţi, de către deputaţi.

Un alt alineate prevede că dovada îndeplinirii condiţiilor de natură financiară prevăzute la alin. (3) se face cu următoarele documente:

„a) declaraţiile privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, conform dispoziţiilor Ordinului nr.165/7/1272/456 din 2023 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice, al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 10 februarie 2023;

b) declaraţiile nominale ori individuale de asigurare în sistemul public de pensii, prevăzute de art.7 alin.(1) şi art.11 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare”.

Camera Deputaţilor a adoptat proiectul, în calitate de for decizional, şi astfel legea merge la promulgare.

Sursa: www.news.ro

Comments

comments

Apelează