fbpx

Contact

Despre repausul saptamanal. Din nou.

Acum cateva zile am publicat un articol pe site referitor la repausul saptamanal obligatoriu in care concluzionam faptul ca repausul saptamanal poate fi acordat in oricare doua zile consecutive ale saptamanii, in functie de organizarea programului de lucru.

Dupa postarea articolului am primit o corespondenta intre o societate si un inspectorat teritorial de munca pe tema repausului saptamanal, raspunsul oferit fiind unul cel putin ciudat raportat la dispozitiile Codului muncii.

Printr-o Adresa trimisa unui inspectorat teritorial de munca, angajatorul a dorit o informatie in ceea ce priveste dispozitiile art. 137 Codul muncii: “Referitor la repausul saptamanal: Conform prevederilor art 137, alin. (1) din Codul Muncii, repausul saptamanal este compus, de regula, din zilele de sambata si duminica ale fiecarei saptamani. In situatia in care, conform alin. (2) si (3) ale aceluiasi articol, angajatorul si angajatul, de comun acord, stabilesc ca repausul saptamanal sa fie, in prima saptamana in zilele de luni si marti, iar in a doua saptamana in zilele de sambata si duminica, considerati ca se respecta norma imperativa stipulata la art. 137, alin. (1) din Codul Muncii, respectiv si sunt asigurate angajatului cele doua zile de repaus saptamanal”.

Av. Razvan Vasiliu

Raspunsul primit: “Cu privire la repausul saptamanal precizam urmatoarele:

Conform prevederilor art. 137 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, modificata si completata, repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.

In cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.

In situatia prevazuta la alin. (2) salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca.

In situatii de exceptie zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor.

Salariatii al caror repaus saptamanal se acorda in conditiile alin. (4) au dreptul la dublul compensatiilor cuvenite potrivit art. 123 alin. (2) din Codul muncii, republicat modificat si completat.

Fata de prevederile normative mentionate si avand in vedere dispozitiile art. 113 din Codul muncii, republicat, modificat si completat, zilele de repaus saptamanal se acorda dupa fiecare 5 zile lucrate de catre salariat.

In situatia in care salariatul va presta activitate mai mult de cinci zile fara a beneficia de repaus saptamanal, se vor aplica prevederile art. 137 alin. 4 din Codul muncii, republicat, modificat si completat cu privire la repausul saptamanal cumulat ce poate fi acordat dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor.

Consider ca interpretarea data de institutie nu corespunde dispozitiilor legale, limitand drastic dreptul angajatoruluide a acorda repausul saptamanal in alte zile decat sambata si duminica, printr-o interpretare eronata a dispozitiilor art. 113 alin. (1) Codul muncii potrivit carora “Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este, de regula, uniforma, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu doua zile de repaus”.

Or, interpretarea acestui text de lege in maniera cele facute de reprezentantul inspectoratului este eronata, legiuitorul neinstituind obligatia angajatorului de a stabili un program de lucru de 5 zile consecutive in cadrul saptamanii de lucru ci numai de a limita numarul zilelor lucratoare la 5 in fiecare saptamana.

De asemenea, dispozitiile art. 137 alin. (4) sunt aplicabile in cazul in care repausul saptamanal se acorda cumulat, respectiv atunci cand, din anumite motive, repausul saptamanal se suspenda si se acorda nu in cadrul unei saptamani de lucru ci in saptamana urmatoare cand, salariatul beneficiaza si de repausul aferent saptamanii 2. De exemplu, in saptamana 1 salariatul lucreaza de luni pana duminica iar repausul se acorda in saptamana 2, salariatul lucrand de luni pana miercuri iar joi – duminica beneficiaza de repaus saptamanal.

Din intepretarea art. 137 Codul muncii rezulta ca un angajator poate acorda fara a incalca prevederile legale, repausul saptamanal in cadrul saptamanii 1 in zilele de luni si marti, urmand ca salariatul sa lucreze miercuri – duminica, iar in cadrul saptamanii 2 salariatul sa presteze activitatea de luni pana vineri, beneficiind de repaus in zilele de sambata si duminica.

In situatia in care am accepta interpretarea data prin raspunsul indicat mai sus, ar rezulta ca un angajator care acorda repausul saptamanal in zilele de luni si marti, nu va putea acorda acest repaus in alte zile, respectand asa zisa regula a acordarii repausului dupa fiecare 5 zile lucrate care ar rezulta din raspunsul primit de la ITM, decat daca obtine autorizarea inspectoratului si acordul sindicatului sau al reprezentantilor salariatilor. In absenta acestor formalitati salariatul ar  urma sa beneficieze la nesfarsit de repausul saptamanal numai in zilele de luni si marti.

Respectand parerea autorului opiniei, consider insa ca interpretarea oferita de inspectorat dispozitiilor art. 113 din Codul muncii este una eronata, lasand loc comiterii unor abuzuri prin sanctionarea contraventionala a angajatorului care nu acorda repausul saptamanal dupa 5 zile lucratoare.

Av. Razvan Vasiliu

Comments

comments

Apelează