fbpx

Contact

Directiva care stabileste valorile-limita de expunere profesionala

In februarie 2017, a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Directiva UE 2017/164 a Comisiei, in vederea stabilirii unei liste de valori-limita orientative de expunere profesionala in temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului.

Valorile de expunere profesionala au un rol important in protejarea lucratorilor impotriva riscurilor asupra sanatatii.

Comisia trebuie sa propuna obiective in vederea asigurarii protectiei lucratorilor

Potrivit Directivei 98/24/CE, pentru a asigura protectia lucratorilor impotriva riscurilor generate de expunerea la substante chimice periculoase, Comisia trebuie sa propuna obiective sub forma de valori-limita de expunere profesionala (VLOEP), stabilite si respectate la nivel de Uniune.

Comisia e autorizata  sa stabileasca sau sa revizuiasca valorile limita orientative de expunere profesionala, avand in vedere disponibilitatea tehnicilor de masurare, prin masuri adoptate in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 17 din Directiva 89/391/CEE a Consiliului.

Ce se intelege prin valoare limita?

Prin „valoare limita de expunere profesionala” se intelege, daca nu este precizat altfel, limita mediei ponderate in functie de timp a concentratiei unui agent chimic in aer, in spatiul in care respira un lucrator, pentru o perioada de referinta specificata.

Valorile sunt bazate pe criterii de sanatate

Valorile sunt  bazate pe criterii de sanatate si sunt calculate de Comitetul stiintific pentru stabilirea valorilor-limita de expunere profesionala la agenti chimici, avand in vedere cele mai recente date stiintifice disponibile si fiind adoptate de Comisie. Toate astea, tinand seama de tehnicile de masurare actuale.

Comitetul stiintific a evaluat efectele asupra sanatatii si nivelul expunerii profesionale

In conformitate cu art. 3 al Directivei 98/24/CE, Comitetul stiintific pentru stabilirea valorilor-limita de expunere profesionala la agenti chimici a evaluat raportul dintre efectele asupra sanatatii si nivelul expunerii profesionale recomandat pentru toti agentii chimici respectivi, pentru a stabili valori-limita de expunere prin inhalare, in raport cu o perioada de referinta de 8 ore ca medie ponderata in timp.

Pentru anumiti agenti chimici, s-a recomandat o perioada de referinta mai scurta si mentinerea riscurilor pentru piele.

O a patra lista de valori-limita orientative de expunere profesionala se stabileste pentru agentii chimici prevazuti in anexa.

Directiva se adreseaza statelor membre si intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

 

 

Sursa: eur-lex.europa.eu

Comments

comments

Apelează