fbpx

Contact

Drepturile neimpozabile ale salariatilor

Guvernul lucreaza la realizarea Codului Economic, care include Codul Fiscal, parte a Programului de Guvernare.

Drepturile de hrana, ar putea sa nu se impoziteze

Drepturile de hrana acordate de angajatori salariatilor nu s-ar impozita, dar prevederile sunt inca in dezbatere.

Ajutoarele pentru dispozitive medicale acordate de angajator pentru salariatii proprii si ele neimpozabile

De asemenea, nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit:

 • ajutoarele pentru dispozitive medicale acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, potrivit contractului de munca;
 • hrana acordata de angajatori salariatilor, in cazul in care potrivit legislatiei in materie este interzisa introducerea alimentelor in incinta unitatii;
 • cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia persoanelor cu rol de reprezentare a intereselor publice, a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii;
 • contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi privind sanatatea si securitatea in munca, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament;
 • sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv, inclusiv din activitati dependente desfasurate la bordul navelor in apele internationale;
 • avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordarii si la momentul exercitarii acestora;
 • cheltuielile de transport si cazare primite de salariati pe perioada delegarii/detasarii in tara sau strainatate;
 • veniturile realizate din detinerea si transferul instrumentelor financiare care atesta datoria publica a statului, precum si a unitatilor administrativ-teritoriale;
 • conversia certificatelor de depozit in actiuni suport/drepturi de alocare suport si a actiunilor/drepturilor de alocare in certificate de depozit in conformitate cu prevederile legislatiei in materie privind actiunile suport pentru certificatele de depozit;
 • acordarea valorilor mobiliare sub forma drepturilor de preferinta in conformitate cu prevederile legislatiei in materie, inclusiv subscrierea;
 • distribuirea de titluri de participare noi, sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de valoare, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica;
 • distribuirea in bani sau in natura, efectuata ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturi, cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii.

 

Sursa: agerpres.ro

Comments

comments

Apelează