fbpx

Contact

E oficial: spor de până la 30% din salariu pentru personalul implicat în gestionarea crizei sanitare provocate de Covid-19

Stare de urgență

Mai multe categorii de angajaţi din sistemul sanitar, implicaţi în gestionarea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, vor primi spor de până la 30% din salariul de bază, potrivit Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii, Ministerului de Interne şi Ministerului de Finanţe nr. 1070/94/2087/2020, publicat în Monitorul Oficial.

Cel mai mare spor – de 30% din salariu – îl primesc angajaţii care acordă asistenţă medicală pacienţilor confirmaţi cu forme medii sau severe de Covid-19. Pentru gestionarea pacienţilor care sunt doar suspecţi de infectare cu noul coronavirus, anumite categorii de angajaţi din sistemul sanitar primesc spor cuprins între 5% şi 20% din salariul de bază, conform actului normativ antemenţionat.

Vineri, 3 iulie, a intrat în vigoare actul normativ care stabileşte categoriile de angajaţi din sistemul sanitar, implicaţi în gestionarea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, care vor primi spor de până la 30% din salariul de bază. Este vorba despre Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii, Ministerului de Interne şi Ministerului de Finanţenr.

Ordinul privind stabilirea categoriilor de personal și mărimea concretă a sporului pentru condiții de pericol deosebit acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19. Ordinul e în vigoare în perioada 3 iulie – 15 august 2020.

Cine primeşte spor pentru condiţii de pericol deosebit în gestionarea Covid-19

– personalul de specialitate medico-sanitar şi personalul auxiliar sanitar din unităţi sanitare, unităţi de asistenţă medico – socială şi instituţii medicale, indiferent de nivelul de subordonare sau coordonare, din farmacii comunitare, din cabinete de medicină de familie, din cabinete de medicină dentară, indiferent de forma de organizare, precum şi din cadrul altor furnizori de servicii medicale sau de asistenţă socială, implicat direct în acţiuni care vizează prevenirea, gestionarea şi combaterea infecţiilor cu noul coronavirus;

– cadrele militare – paramedici și personal medical – din structurile aflate în coordonarea Departamentului pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, implicat direct în acţiuni care au urmărit prevenirea, gestionarea şi combaterea infecţiilor cu noul coronavirus;

– personalul cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului ajutor calificat, potrivit legii, aflat în finanţarea autorităților administrației publice locale;

– tot personalul din cadrul spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a, precum şi din spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi de infectare cu virusul SARS-CoV-2, reglementate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 555/2020 cu modificările și completările ulterioare.

Câţi bani vor lua angajaţii din sistemul sanitar implicaţi în gestionarea Covid-19

Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, inclusiv cel din cabinetele de stomatologie de urgenţă, care asigură asistenţă medicală, primul ajutor calificat, transport pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, care implică un contact direct cu pacienţii, beneficiază de:

-spor de 30% pentru pacienți simptomatici cu forme medii sau severe; – spor 25% pentru pacienţi cu alte forme decât cele prevăzute mai sus.

Personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din cadrul spitalelor-suport Covid-19, care asigură asistenţă medicală pacienţilor suspecţi de infectare cu virusul SARS-CoV-2, care implică un contact direct cu pacientul, beneficiază de spor de 20%, potrivit Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii, Ministerului de Interne şi Ministerului de Finanţe nr. 1070/94/2087/2020. De sporul de 20% beneficiază şi personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cadrul serviciilor de ambulanță, cadrele militare şi personalul cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD, care asigură pacienţilor suspecţi de infectare cu virusul SARS-CoV-2 asistenţă medicală, primul ajutor calificat și transport către sau de la spitalele desemnate să gestioneze Covid-19.

Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care realizează triajul clinico-epidemiologic şi/sau recoltarea probelor biologice pentru identificarea pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 beneficiază de un spor de 15%.

Personalul care prelucrează sau transportă probele recoltate de la pacienţi suspecţi sau testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 primeşte spor de 15%. Beneficiază de spor de 10% tot personalul din cadrul spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a, precum şi din spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi de infectare cu virusul SARS-CoV-2, “dedicate în întregime COVID-19, pe perioada în care e internat în unitatea respectivă cel puţin un pacient testat pozitiv sau suspect cu virusul SARS-CoV-2”, stabileşte Ordinul antemenţionat.

Beneficiază de spor de 5% tot personalul spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a, precum şi din spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi de infectare cu virusul SARS-CoV-2, “dedicate parţial COVID-19, pe perioada în care există internat în unitatea respectivă cel puţin un pacient testat pozitiv sau suspect cu virusul SARS-CoV-2”, conform Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii, Ministerului de Interne şi Ministerului de Finanţe nr. 1070/94/2087/2020.

Cuantumul sporului se obţine prin aplicarea cotei procentuale (de 5%, 10%, 15% până la 30%, în funcţie de caz) asupra salariului de bază/soldei de funcţie/salariului de funcţie din luna respectivă și nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Sursa: www.economica.net

Comments

comments

Apelează