fbpx

Contact

Guvernul dorește eliminarea unor documente birocratice cu riscul de a vulnerabiliza angajații și de a crea dezechilibre majore în raporturile de muncă

dreptul muncii

 Guvernul dorește eliminarea unor documente birocratice cu riscul de a vulnerabiliza angajații și de a crea dezechilibre majore în raporturile de muncă 

 

Probabil deja ați aflat despre intenția Guvernului României de a elimina o serie de documente birocratice pentru microîntreprinderile cu mai puțin de 9 angajați, respectiv eliminarea Fișei postului, a condicii de prezență și a Regulamentului intern.

A trebuit să citesc de 2 ori această știre pentru a mă convinge că am citit corect.

O astfel de intenție este atât eronată, cât și inoportună. De ce?

Să o luăm punctual:

 

  1. Fișa postului.

Potrivit Codului muncii, Fișa postului este  anexă  la Contractul individual de muncă  și cuprinde principalele atribuții pe care salariatul este obligat să le îndeplinească .

Dacă privim din perspectiva angajatului, lipsa fișei postului ar conduce la un haos, și ar lasă loc unor abuzuri, angajatorul fiind îndreptățit să solicite salariatului, în mod discreționar, îndeplinirea unor sarcini de serviciu care pot excede specificului funcției. Neîndeplinirea acestor sarcini trasate de către angajator va duce la sancționarea salariatului, poate chiar la concedierea sa disciplinară.

Nu în ultimul rând, vă atrag atenția asupra dispozițiilor articolului 39 alineatul 2 lit. a) potrivit cărora salariatului îi revine obligația de a îndeplini atribuțiile în conformitate cu fișa postului . Or, raportat la modificările propuse, această obligație ar fi lipsită de obiect .

Din perspectiva angajatorului, lipsa fișei de post poate crea probleme atunci când acesta dorește să desființeze un post. După cum bine știți, desființarea unui post trebuie să fie efectivă și să aibă o cauză reală și serioasă. De cele mai multe ori, atunci când analizează legalitatea unei decizii de concediere motivată de desființarea postului, instanțele de judecată analizează caracterul real și serios al desființării și prin prisma atribuțiilor specifice postului. Cu alte cuvinte, atunci când va dori să desființeze un post, lipsa fișei postului poate reprezenta un impediment pentru angajator. Or, din aceasta perspectivă, s-ar putea ca angajatorii să nu dorească să omită încheierea fișei postului.

 

  1. Condica de prezență

Legat de condica de prezență, subliniez faptul că  legislația muncii nu prevede nici la acest moment obligativitatea existenței ei . Cel mai probabil, inițiatorul proiectului a confundat condica de prezență cu documentul care evidențiază timpul de muncă în care trebuie să se regăsească ora de începere și de terminare a programului (art. 119 alin. 1) Codul muncii.

O astfel de confuzie este gravă și de neînțeles, cu atât mai mult cu cât acest proiect provine de la Ministerul Muncii, între cele două documente existând uriașe diferențe. Din propunerea formulată reiese că inițiatorul acestei modificări dovedește faptul că nu este la curent cu prevederile legale în vigoare la acest moment.

Cu alte cuvinte, propunerea de modificare nu va schimba cu absolut nimic actualele prevederi ale legislației muncii.

Suplimentar, lipsa unei astfel de evidențe ar putea da naștere unor abuzuri în sensul că angajatorul ar putea solicita angajatului să lucreze peste programul normal de lucru, fără ca acest lucru să fie evidențiat. Pe de altă parte, ar fi mai greu pentru angajator să demonstreze, atunci când este cazul, că salariatul nu a prestat activitatea  conform programului său de lucru, respectiv că nu a respectat ora de începere sau de terminare a programului.

 

  1. Regulamentul intern

Regulamentul intern (și vă invit să urmăriți cursul meu despre acest subiect) este un document esențial pentru orice companie și nu ar trebui să lipsească sub nicio formă. Aș îndrăzni să compar Regulamentul intern cu o Biblie a fiecărei companii în parte.

 Regulamentul intern este acel document care conține norme de conduită, drepturi și obligații ale părților și care reglementează în detaliu și în mod specific relațiile de muncă din cadrul companiei, importanța acestuia fiind covârșitoare .

Din acest motiv, chiar dacă legea ar permite ca un astfel de document să nu fie întocmit, Regulamentul trebui să existe în absolut orice companie. Regulamentul intern conține printre altele inclusiv normele de conduită, regulile concrete privind disciplina muncii în unitate, abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile, în absența cărora sancționarea disciplinară a unui salariat ar fi foarte greu de realizat. Mai mult, potrivit Codului Muncii, angajatorii pot să stabilească în cuprinsul regulamentului intern procedura concretă pentru necorespundere profesională a unui salariat. Ori prin lipsa regulamentului intern, concedierea pentru necorespundere profesională a unui salariat ar fi imposibil de realizat.

 

Consider că proiectul de modificare a legislației muncii anunțat de Guvern este complet inoportun, eronat, iar efectul concret va fi exact opusul a ceea ce se dorește.

Ca avocat specializat în dreptul muncii cu o vechime de peste 18 ani în domeniu consider acest proiect o eroare care nu ar trebui să fie legiferată sub nicio formă.

 

Av. dr. Răzvan Vasiliu

Comments

comments

Apelează