fbpx

Contact

EY: Salariul minim pe economie în România ar creşte cu aproape 600 de lei, până la 1.920 lei net, dacă s-ar introduce salariul minim european

Salariul minim în România ar creş­te cu aproape 600 de lei, până la 1.900 de lei net lunar, dacă s-ar aplica o re­gle­men­tare europeană privind salariul minim pe eco­nomie în statele mem­bre.

Consultanţii EY au expli­cat în ca­drul unui eveniment al com­paniei că UE nu ar putea introduce un salariu mi­nim universal în toate statele mem­bre, însă va reglementa venitul me­diu mi­nim garantat la un nivel de 60% din sa­lariul mediu din fiecare ţară.

În noiembrie 2019 salariul mediu net în România era de circa 3.200 de lei net, potrivit datelor INS. Sala­riul minim pe eco­nomie a ajuns la 2.230 de lei brut în ianuarie 2020, adică 1.340 de lei net, 42% din sala­riul mediu net şi ar fi necesară o creş­ter­e cu aproape 600 de lei ca să ajungă la nivelul de 60%, care înseamnă un venit net de 1.920 de lei.

Sursa: www.zf.ro

Comments

comments

Apelează