fbpx

Contact

FMI: Majorarea salariilor din sectorul public şi modificările aduse pensiilor ar trebui reevaluate

O echipă a Fondului Monetar Internaţional (FMI), condusă de Jaewoo Lee, a vizitat Bucureştiul, în perioada 6-12 noiembrie 2018, pentru a discuta evoluţiile recente în plan macroeconomic şi în planul politicilor. „Activitatea economică din România se menţine puternică, şomajul înregistrând minime istorice. Îngrijorările legate de supraîncălzire s-au mai temperat, dată fiind recenta încetinire a ritmului de activitate, presiunile inflaţioniste din acest an părând a fi atins deja nivelul maxim. Banca Naţională a României a întărit politica monetară şi managementul lichidităţii, contribuind astfel la menṭinerea sub control a presiunilor inflaṭioniste. În continuare, ar trebui menţinută înclinaţia de întărire a politicii monetare pentru a ancora anticipaţiile inflaţioniste şi a limita riscurile externe. Sănătatea sistemului financiar s-a îmbunătăţit, iar plafonarea serviciul datoriei la un anumit procent din venit pentru creditele acordate populaţiei va contribui la menţinerea stabilităţii financiare”, a declarat Lee, la finalul misiunii. Reprezentantul FMI a mai susţinut că o consolidare fiscală ar crea spaţiu de manevră pentru politica fiscală, reducând astfel vulnerabilitatea economiei faţă de şocurile interne şi externe.

„În pofida mai multor ani de creştere economica puternică, deficitul bugetar a avut evoluţie ascendentă, nu una descendentă, aşa cum ar trebui să se întâmple în perioadele bune, iar atingerea ţintei pentru anul 2018 încă prezintă riscuri în absenţa unor măsuri suplimentare. În acelaşi timp, structura cheltuielilor publice se îndreapta, din ce în ce mai mult, către elemente rigide în detrimentul investiţiilor publice. Bugetul pe anul 2019 şi cadrul fiscal pe termen mediu trebuie să vizeze deficite mai mici, aliniate angajamentelor asumate faţă de Uniunea Europeană (UE) şi să menţină datoria publică exprimată ca pondere în PIB pe o traiectorie descendentă. Aceasta presupune măsuri de calitate ridicată”, a subliniat Lee. Oficialul FMI a completat că, în acest sens, iniţiativele actuale de eficientizare a cheltuielilor publice – analizele de cheltuieli şi achiziţia centralizată – sunt binevenite.

„Esenţială este, de asemenea, modernizarea administraţiei fiscale. Totodată, majorarea salariilor din sectorul public şi modificările programate a fi aduse pensiilor ar trebui re-evaluate prn prisma implicaţiilor negative pe care le-ar putea avea asupra sustenabilităţii fiscale şi creşterii economice pe termen lung”, a precizat Jaewoo Lee.

Reprezentantul FMI a mai susţinut că, pentru a-şi spori potenţialul de creştere, în România sunt necesare reforme structurale bine ţintite şi o bună guvernanţă.

„Consolidarea instituţiilor ce se ocupă de investiţiile publice continuă să reprezinte o prioritate pentru reducerea decalajului major de infrastructură pe care îl înregistrează România, inclusiv prin facilitarea unei mai mari absorbţii a fondurilor europene. Guvernanţa corporativă a întreprinderilor de stat poate fi îmbunătăţită, iar excepţiile de la Legea 111/2016 ar trebui evitate. Fondul suveran de investiţii avut în vedere ar trebui să respecte cele mai bune practici la nivel internaţional. Lupta împotriva corupţiei trebuie să continue, deoarece reducerea corupţiei contribuie la creşterea veniturilor guvernamentale, la eficientizarea cheltuielilor şi la dezvoltarea competitivităţii. Unele iniţiative legislative recente au generat incertitudini, au creat îngrijorări legate de buna guvernanţă şi de sistemul financiar, ce constituie fundamente ale unei creşteri susţinute pe termen lung”, a adăugat Lee.

Reprezentanţii FMI au menţionat că misiunea a avut discuţii fructuoase cu ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, cu Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, şi cu alţi oficiali guvernamentali, cu reprezentanţi ai sectorului privat şi ai organizaţiilor societăţii civile.

Sursa: Mediafax

Comments

comments

Apelează