fbpx

Contact

Fonduri UE: 25.000 Euro pentru șomeri și inactivi, să-și deschidă mici afaceri

Noi fonduri europene de până la 25.000 de euro ar urma să fie acordate unor șomeri sau persoane inactive din orașe mici și sate, pentru a-și deschide mici afaceri, potrivit unei linii de finanțare propuse de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPE).

Vorbim despre propunerea de gid al solicitantului „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”, din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Viitorul apel de proiecte va avea la dispozitie peste 105 milioane de euro, din care 2,8 milioane de euro vor fi pentru județul Ilfov și 103 milioane de euro pentru restul țării.

Banii nu vor ajunge nici direct și nici prea curând la antreprenorii aspiranți.

Mai întâi vor depune proiecte în această linie de finanțare autoritățile locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actorii sociali relevanți sau furnizori de servicii sociale, precum și entități relevante pentru implementarea proiectelor.

Aici vorbim de autorități locale și centrale, organizații non-guvernamentale, furnizori de servicii de ocupare a forței de muncă etc.

Aceste entități vor puta obține fonduri europene de până la 1 milion de euro pe proiect. În aceste proiecte vor face activități de formare profesională și încadrare în muncă pentru persoanele afectate de sărăcie și șomaj.

Abia aici, în cadrul acestor activități, opțional, organizațiile care vor derula proiectele vor putea eventual să includă și o activitate atreprenorială (Activitatea principală 4 – Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, așa cum e prevăzută în ghid).

În cadrul acestei activități se va derula subactivitatea de susținere a antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi (subvenții), precum și a serviciilor de consiliere/consultanță formare profesională antreprenorială şi alte forme de sprijin (mentorat) atât în faza de înființare a afacerii, cât și post-înființare.

Entitatea responsabilă cu implementarea acestei activități/ subactivități va derula activități prin care va acorda sprijin persoanelor din grupul țintă (persoane apte de muncă aflate în risc de sărăcie și excluziune socială) sub forma unor servicii personalizate de sprijin, de ex. consiliere/ consultanță/ mentorat/ formare profesională antreprenorială, sprijin pentru elaborare plan de afaceri etc., analiza și selectarea planurilor de afaceri viabile.

Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unei comisii de selecţie, pe baza unor criterii stabilite de beneficiarul finanţării nerambursabile, în cadrul unui proces transparent şi nediscriminatoriu.

Comisia de selecţie a ideilor de afaceri va include obligatoriu un număr impar de membri din care o parte pot fi reprezentanţi ai:

– Mediului de afaceri;
– Patronatelor din aria de implementare a proiectului.
Doar persoanele fizice aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată (șomeri, inactivi) ale căror planuri de afaceri sunt aprobate de către această comisie vor beneficia de sprijin sub formă de micro-granturi (subvenție) pentru înființarea firmei/ afacerii/ exploatarea ideii de business, precum şi post-înfiinţare afacere (ex. oferirea de servicii de contabilitate primară, servicii financiare, de marketing, antreprenorii vor fi instruiți în dezvoltarea planului de afaceri, management resurse umane, identificare oportunități de finanțare pentru dezvoltarea activității independente).

Subvenția maximă pentru un plan de afaceri aprobat este de 25.000 euro/ plan de afaceri. Acești bani vor face obiectul unei scheme de ajutor de minimis.

Afacerile înființate trebuie să funcționeze minimum 12 de luni pe perioada implementării proiectului și să asigure o perioadă de sustenabilitate  de minimum 12 luni.

Perioada de sustenabilitate presupune continuarea funcționării afacerii și poate fi contabilizată pe perioada implementării proiectului sau după finalizarea implementării.

Sursa: http://www.startupcafe.ro

Comments

comments

Apelează