fbpx

Contact

Ghidul de angajare a cetatenilor straini in Romania in 2019

Pe fondul deja vestitei crize din piata fortei de munca, din ce in ce mai multe companii din Romania iau in calcul angajarea de personal din Uniunea Europeana sau din afara UE pentru a satisface cererile clientilor. In acest context, am realizat un ghid care sa permita profesionistilor din departamentele de resurse umane, financiar si juridic sa angajeze cat mai repede, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Ce trebuie sa aiba in vedere un ANGAJATOR

Astfel, pasii pe care un angajator trebuie sa ii parcurga atunci cand angajeaza cetateni straini sunt diferiti in functie de tara din care acestia provin. Regulile sunt diferite pentru angajati din UE versus angajati din afara UE, potrivit legislatiei romanesti.

In cazul cetatenilor straini din UE, SEE sau Elvetia, pentru o sedere mai mare de 3 luni in Romania, se va incepe procedura de inregistrare a rezidentei cetateanului expat la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI) din judetul in care persoana locuieste.

DOSARUL trebuie sa contina urmatoarele documente:

Contract de munca sau adeverinta eliberata de angajator in original;
Cerere tip;
Print screen REVISAL;
Pasaport sau carte de identitate nationala.
Autoritatile emit in aceeasi zi sau in cel mult 24 de ore un certificat de inregistrare care este valabil 5 ani. In baza CNP-ului primit, angajatul expat va fi inclus in Declaratia 112, fiind inscris in sistemul de asigurari sociale si beneficiind de toate drepturile reglementate prin legislatia nationala, in conditii similare cu cele stabilite pentru cetatenii romani.

Perioada de munca din Romania constituie vechime in munca si este recunoscuta in toate statele UE/SEE la stabilirea pensiei.

DOCUMENTE NECESARE pentru certificatul de inregistrare

Pentru angajare este nevoie de urmatoarele documente:

Cerere tip;
Carte de Identitate sau pasaport;
Contract de munca sau adeverinta eliberata de angajator;
Print Screen din registrul general de evidenta al salariatilor, la sectiunea unde se regasesc datele referitoare la contractul de munca, stampilat si semnat de catre angajator pentru confirmarea veridicitatii documentului prezentat.

Pentru detasare:

Cerere tip;
Carte de Identitate sau pasaport;
Contractul de detasare, adresa de detasare traduse si legalizate in conditiile legii si adresa din partea filialei/societatii din Romania prin care sa confirme faptul ca este detasat pe perioada stipulata in contractul de detasare.

ANGAJAREA cetatenilor straini din UE, SEE sau Elvetia

Angajatul strain trebuie, de asemenea, sa solicite o adeverinta pentru medic de la angajator si sa se inscrie la un medic de familie in Romania, deoarece una dintre informatiile obligatorii pentru declararea taxei de CASS este cea legata de Casa de Sanatate a angajatului.
Pentru contractul de munca individual, salariile se calculeaza la fel ca pentru un angajat rezident, aplicandu-se legislatia locala. Astfel, angajatorul va calcula si retine contributiile sociale si impozitul pe venit. Pana pe data de 25 ale lunii urmatoare toate acestea se declara prin Declaratia 112 si se platesc in numele angajatului catre statul roman.

DETASAREA cetatenilor straini din UE, SEE sau Elvetia

In cazul detasarii, impozitul pe venit se va plati in Romania, daca acesta este locul in care sunt prestate activitati pentru a obtine respectivul venit. Impozitul pentru cetatenii detasati pe teritoriul Romaniei se declara prin Declaratia 224. Aceasta este o declaratie lunara si se depune de catre detasat la autoritatile fiscale (ANAF) din sectorul in care locuieste.

ANGAJAREA cetatenilor straini din afara UE

Candidatii non-UE poate fi angajati cu norma intreaga de 8 ore/zi in Romania la un singur angajator, persoana fizica sau juridica, pe durata determinate sau nedeterminata.
Cetatenii straini care detin un aviz de munca pot fi angajati la un alt angajator, cu un contract de munca tip part-time de cel mult 4 ore/zi.
Angajatorul este cel care trebuie sa obtina un aviz de angajare, de la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari din judetul in care isi are sediul social. Pentru aceasta, va depune o serie de documente si va plati o serie de taxe.

CONDITII DE ANGAJARE a cetatenilor straini din afara UE

Angajatorul poate avea datorii la bugetul de stat si nu a fost sanctionat in ultimele 6 luni anterioare inregistrarii cererii de eliberare a avizului de munca, pentru munca nedeclarata sau angajare ilegala;
Locurile de munca vacante nu pot fi ocupate de cetateni romani, ai statelor membre UE/SEE sau de rezidenti permanenti pe teritoriul Romaniei;
Sunt indeplinite conditiile speciale de pregatire profesionala, experienta in activitate si autorizare;
Angajatorul desfasoara activitati compatibile cu functia pentru care se solicita incadrarea in munca a strainului;
Se face dovada faptului ca este apt din punct de vedere medical sa desfasoare activitatea respectiva;
Nu are antecedente penale care sa fie incompatibile cu activitatea pe care o desfasoara sau urmeaza sa o desfasoare pe teritoriul Romaniei;
Se incadreaza in contingentul anual aprobat prin HG.

Termene pentru avizul de angajare

Inspectoratul General pentru Imigrari solutioneaza cererea pentru eliberarea avizului de angajare in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia. In cazurile in care sunt necesare verificari suplimentare, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.
Dupa obtinerea avizului de munca, angajatorul trebuie sa trimita acest document angajatului, iar acesta va obtine viza de lunga sedere pentru angajare de la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.

ANGAJAREA cetatenilor straini din afara UE

In functie de tipul activitatii pe care angajatul o intreprinde aici, exista mai multe categorii in care se poate inscrie: muncitor permanent, stagiar, sezonier etc.

Dupa obtinerea avizului de munca, angajatorul trebuie sa trimita acest document angajatului, iar acesta va obtine viza de lunga sedere pentru angajare de la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei. Pentru obtinerea acestei vize trebuie depuse mai multe documente si trebuie sa se achite o taxa de 120 Euro. Viza de lunga sedere se acorda pentru o perioada de 90 de zile, cu una sau mai multe calatorii. Apoi, urmeaza obtinerea permisului unic.
Documentele se depun de catre solicitant personal (i se va prelua si imaginea/amprenta digitala) la formatiunile teritoriale ale IGI din judetul in care locuieste, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea dreptului de sedere acordat de viza, impreuna cu mai multe documente.
Permisul unic se reinnoieste cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea celui anterior.

Situatii EXCEPTIONALE:

Detine functia de administrator intr-o companie cu participare straina si este singura persoana numita in aceasta functie;
Este sportiv profesionist si are dovezi ca a desfasurat o activitate similara in alta tara;
Solicita un aviz de angajare pentru lucratori transfrontalieri;
Solicita un aviz de angajare pentru lucratori sezonieri.
Avizul de angajare este necesar chiar daca se afla in urmatoarele situatii:

Provine dintr-un stat ai carui cetateni nu au nevoie de viza pentru a intra in Romania;
Are drept de sedere pentru reintregirea familiei;
Este posesor al unui permis de sedere valabil, in calitate de absolvent a unei institutii de invatamant din Romania sau pentru orice alt scop, daca in perioada de valabilitate a permisului de sedere intentioneaza sa se angajeze ca lucrator permanent;
Este detasat pe teritoriul Romaniei si doreste angajarea ca lucrator permanent la angajatorul roman.

VIZA de lunga sedere

Pentru angajare, documentele necesare sunt:

Avizul de angajare (copie si original), eliberat de IGI sau, dupa caz, documente prin care sa se faca dovada ca solicitantul se incadreaza in categoriile de cetateni straini care pot fi incadrati fara aviz de angajare;
Dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului minim brut garantat in plata pentru intreaga perioada inscrisa in viza;
Certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din statul de domiciliu sau de resedinta;
Asigurarea medicala pentru toata perioada valabilitatii vizei;
Doua fotografii tip pasaport.

Pentru detasare, documentele necesare sunt:

Avizul de detasare (copie si original) eliberat in conditiile legislatiei speciale privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei;
Dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, pentru intreaga perioada inscrisa in viza;
Certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din statul de domiciliu ori de resedinta;
Asigurarea medicala pentru toata perioada valabilitatii vizei;
Taxa de viza este de 120 de euro si se achita in statul in care se face solicitarea.
Viza de lunga sedere se acorda pentru o perioada de 90 de zile, cu una sau mai multe intrari pe teritoriul Romaniei.

Permisul unic

Dupa intrarea in Romania se obtine un permis unic de sedere cu valabilitate de 1 an.

Documentele se depun de catre solicitant personal (i se va prelua si imaginea) la formatiunile teritoriale ale IGI din judetul in care locuieste, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea dreptului de sedere acordat de viza.

Pentru prima prelungire a dreptului de sedere (obtinerea primului permis unic) pentru angajare este nevoie de urmatoarele documente:

Cerere tip;
Documentul de trecere a frontierei (pasaportul, titlul de calatorie etc.) in original si copie;
Dovada detinerii legale a spatiului de locuit in original si copie;
Contractul individual de munca + Salariul inscris (raport REGES si Revisal) semnate de catre Angajator;
Adeverinta medicala emisa de catre orice institutie medicala private sau publica acreditata;
Taxa consulara de 120 Euro/curs BNR si Taxa pentru permisul de sedere de 259 Ron.
Permisul unic se reinnoieste cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea celui anterior.

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de sedere pentru angajare va fi solutionata in termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. In cazul in care sunt necesare verificari suplimentare, termenul de solutionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Sursa: www.wall-street.ro

Comments

comments

Apelează