fbpx

Contact

Guvernul a adoptat o HG pentru acordarea creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulţilor

Guvernul a aprobat o Hotărâre pentru acordarea creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulţilor. Se introduce un sistem de alocare a creditelor pentru educaţie şi formare profesională pentru nivelurile de calificare 1-5 conform Cadrului Naţional al Calificărilor.

Actul normativ vizeaza aprobarea Metodologiei de acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulţilor şi abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare.

”Prin adoptarea acestui proiect de HG se introduce un sistem de alocare a creditelor pentru educaţie şi formare profesională pentru nivelurile de calificare 1-5 conform Cadrului Naţional al Calificărilor. Prin implementarea sistemului de credite transferabile se îmbunătăţeşte mobilitatea participanţilor la cursuri de pregătire profesională, creşte transparenţa sistemului de educaţie şi formare profesională a adulţilor, se facilitează şi încurajează învăţarea pe tot parcursul vieţii şi creşte mobilitatea forţei de muncă, atât la nivel naţional cât şi european”, arată Executivul, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, utilizarea sistemului de credite transferabile pentru educaţie şi formare profesională vine în sprijinul formării profesionale de-a lungul întregii vieţi şi a recunoaşterii calificărilor

”În acelaşi timp, pentru evitarea dublei reglementări, a fost abrogată Hotărârea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare”, a mai precizat Executivul.

În prezent, calificările de nivel 1-5 conform Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC) sunt înscrise în Registrul Naţional al Calificărilor Profesionale (RNCP), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2018 care cuprinde descrierea calificărilor profesionale din România recunoscute la nivel naţional care pot fi dobândite atât prin sistemul formal de educaţie şi formare profesională, cât şi prin recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite în contexte nonformale şi informale, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii.

”Aşadar, calificările profesionale pentru care se organizează pregătirea profesională prin învăţământ preuniversitar se regăsesc în RNCP. Totodată, calificările profesionale pentru care se organizează pregătirea profesională prin învăţământ preuniversitar sunt calificări de nivel 1-5 CNC. Pentru punerea în aplicare a celor menţionate anterior a fost Metodologia de acordare a creditelor transferabile pentru pentru formarea profesională continuă a adulţilor, în conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 347 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare”, mai arată Guvernul.

Sursa: www.news.ro

Comments

comments

Apelează