fbpx

Contact

Indemnizaţia de creşterea copilului: CCR explică de ce e constituţională plafonarea sa la 8.500 de lei, dar şi care e scopul ei, de fapt

Legiuitorul se bucură de o marjă de apreciere semnificativă cu privire la suma concretă a plafonului indemnizaţiei, spune CCR. Drept care, Curtea Constituţională nu va putea examina în ce măsură legiuitorul ar fi trebuit să stabilească un alt cuantum, mai mare sau mai mic, decât cel de 8.500 lei sau să menţină soluţia anterioară modificărilor criticate, respectiv de acordare a indemnizației în cotă de 85% din veniturile realizate, indiferent de cuantumul acestora, având în vedere că nu este plafonat cuantumul unui drept fundamental. CCR mai spune că dreptul la indemnizaţia pentru creşterea copilului nu este acordat în temeiul contribuţiilor realizate la bugetul asigurărilor sociale de stat, așa cum se acordă dreptul la pensie. Plafonarea cuantumului unei prestații de asistență socială cu caracter universal ţine de însăși natura unei asemenea prestații. O astfel de măsură urmăreşte un obiectiv limitat: să susţină cetăţenii care, din motive obiective, se află în situaţii defavorabile, de natură să afecteze dreptul acestora la un nivel de trai decent, se arată în motivarea unei decizii CCR, publicată în Monitorul Oficial la 23 noiembrie.

CCR clarifică o serie de aspecte importante despre natura, obiectivul şi plafonarea indemnizaţiei de creşterea copilului în motivarea unei decizii publicate în Monitorul Oficial la 23 noiembrie, obţinute de Economica.net. Sintetic, în cauza judecată de CCR s-a criticat instituirea cuantumului maxim al indemnizaţiei, de 8.500 de lei.

CCR spune că autorii excepției de neconsituţionalitate fac o confuzie între, pe de o parte, drepturi care se acordă în temeiul contribuţiilor realizate la bugetul asigurărilor sociale de stat, şi, pe de altă parte, drepturile pe care statul le acordă în exercitarea rolului pe care îl deține în configurarea politicilor de protecţie și asistență socială și având în vedere valoarea statului social. CCR spune că dreptul la indemnizaţia pentru creşterea copilului nu este acordat în temeiul contribuţiilor realizate la bugetul asigurărilor sociale de stat, așa cum se acordă dreptul la pensie. Este adevărat că acordarea acestui drept este condiţionată de realizarea unor venituri impozabile, dar cuantumul indemnizaţiei nu reflectă acest fapt, aşa cum, prin natura lui, cuantumul pensiei, de exemplu, va reflecta cuantumul prestaţiilor realizate pe durata stagiului de cotizare, potrivit principiului contributivității, se arată în motivarea deciziei CCR, publicată la 23 noiembrie în Monitorul Oficial.

CCR explică faptul că statul se bucură de o marjă foarte largă de apreciere în modul de reglementare a dreptului la acordarea indemnizației pentru creșterea copilului. Astfel, Curtea reține că plafonarea cuantumului maxim al indemnizației la 8.500 lei este o măsură care se situează, în mod evident, în marja de apreciere a statului, deoarece, ținând seama de natura și scopul dreptului reglementat, este rezonabilă. Plafonarea cuantumului unei prestații de asistență socială cu caracter universal, întemeiată pe ideile de solidaritate socială și stat social, ține de însăși natura unei asemenea prestații. Așa cum a reținut Curtea, o astfel de măsură urmărește un obiectiv limitat: să susțină cetățenii care, din motive obiective, se află în situații defavorabile, de natură să afecteze dreptul acestora la un nivel de trai decent. Este inevitabil ca, de la caz la caz, o astfel de măsură să influențeze în mod diferit situația fiecărui subiect în parte. Legiuitorul se bucură de o marjă de apreciere semnificativă şi cu privire la suma concretă a plafonului. Cu alte cuvinte, Curtea Constituțională nu va putea examina în ce măsură legiuitorul ar fi trebuit să stabilească un alt cuantum, mai mare sau mai mic, decât cel de 8.500 lei sau să menţină soluția anterioară modificărilor criticate, respectiv de acordare a indemnizației în cotă de 85% din veniturile realizate, indiferent de cuantumul acestora, având în vedere că nu este plafonat cuantumul unui drept fundamental, se arată în motivarea deciziei CCR, publicate în MO la 23 noiembrie.

Măsura introducerii unui plafon maxim al indemnizației a fost luată în temeiul libertății pe care o are legiuitorul de a stabili acordarea dreptului la indemnizația pentru creșterea copilului, conținutul și limitele acestuia, precum și condițiile în care poate fi acordat și să le modifice, atunci când realitățile economice și sociale o impun. Din acest motiv, nu se poate spune că a fost încălcat dreptul de proprietate garantat de Constituție referitor la indemnizație, spune CCR.

Sursa: www.economica.net

Comments

comments

Apelează