fbpx

Contact

Indemnizaţia de kurzarbeit, decontată din bugetul asigurărilor pentru şomaj până la sfârşitul anului 2022

Guvernul a pregătit un proiect de OUG prin care prelungeşte până la finalul acestui an decontarea indemnizaţiei de reducere a timpului de lucru, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru salariaţii angajatorilor care se confruntă cu scăderea producţiei şi/sau a valorii cifrei de afaceri realizate, pe fondul creşterii preţurilor la utilităţi, dar şi a conflictului din Ucraina, reiese din proiectul de act normativ, consultat de Economica.net.

“Activitatea economică și-a temperat rata de creștere, fiind puțin probabil ca această tendință să se inverseze în perioada imediat următoare, în contextul sincopelor în funcționarea lanțurilor internaționale de producție, al atenuării puterii de cumpărare a populației”, recunoaşte guvernul în Nota de fundamentare a proiectului de OUG.

Executivul a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind prelungirea aplicării măsurilor prevăzute la articolul 1 şi artiolul 3 din OUG nr. 132/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 8 iunie – 31 decembrie 2022.

În perioada menționată, angajatorii pot reduce timpul de muncă al salariaţilor cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă, se arată în Legea 58 din 2021, care modifică actele normative anterioare care reglementează măsura kurzarbeit.

Reducerea timpului de muncă se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare, cuprinse în perioada de 30 de zile calendaristice, începând cu prima zi de aplicare efectivă a măsurii. Reducerea timpului de muncă se aplică și în cazul programului de muncă în ture, precum și în cazul programului de muncă inegal. Pe durata reducerii timpului de muncă, salariații afectați de măsură beneficiază de indemnizaţie de 75% din salariul de bază brut lunar, aferent orelor de reducere a programului de lucru, se arată în Legea 58 din 2021, studiată de Economica.net.

Indemnizația este suportată de angajator, din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al acestuia, și se achită la data plății salariului aferent lunii respective, urmând să fie decontată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, după îndeplinirea de către angajator a obligațiilor declarative și de plată, aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea, în acord cu prevederile Codului fiscal.

Sumele aferente indemnizaţiilor plătite de angajator salariaţilor i se vor deconta în cel mult 5 zile de la emiterea deciziei Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Dacă angajatorul nu recuperează indemnizația acordată salariatului de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, acesta nu are dreptul să o recupereze de la salariat, mai spune Legea 58/2021, consultată de Economica.net.

Angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de muncă și poate solicita decontarea indemnizației kurzarbeit dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

-măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariați ai unității;
-reducerea activității este justificată de scăderea cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii de reducere a timpului de lucru sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puțin 10% față de luna similară sau față de media lunară a cifrei de afaceri din anul anterior declarării stării de urgență, alertă, asediu, respectiv 2019, potrivit Legii 58 din 2021.

În cazul în care nu se înregistrează scăderea cifrei de afaceri cu 10%, se ia în calcul diminuarea producției realizate în luna pentru care se solicită aplicarea măsurii de reducere a timpului de lucru sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puţin 10% faţă de luna similară sau faţă de media lunară a producţiei din anul anterior declarării stării de urgenţă, alertă, asediu, respectiv 2019, reiese din proiectul de OUG.

Sursa: www.economica.net

Comments

comments

Apelează