fbpx

Contact

Indemnizatia de șomaj tehnic – art. 53 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii

icon

Beneficiari   

În cazul întreruperii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, contractul individual de muncă se suspendă la inițiativa angajatorului în baza prevederilor art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii.

Potrivit prevederilor art. 53 alin. (1) din Codul Muncii, pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității, salariații implicați în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfășoară activitate, beneficiază de o îndemnizație plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.  

Potrivit măsurilor și modificărilor aprobate prin O.U.G., în timpul stării de urgență, pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activității, indemnizația de care beneficiază salariații, va fi suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj. 

De aceste prevederi urmează să beneficieze salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiții:

            a) întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și dețin Certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de urgență conform metodologiei aprobată prin ordin.

            b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației prevăzută pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Durată

Potrivit Decretului nr. 195/16.03.2020 starea de urgență a fost decretată pe teritoriul României pentru o perioadă de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire. Prin urmare, indemnizația plătită de către angajatori în această perioadă ca urmare a suspenderării contractelor de muncă va fi decontată de către stat din bugetul asigurărilor de șomaj.

Totuși, trebuie reținut faptul că indemnizația de șomaj tehnic poate fi acordată pentru o perioadă mult mai mare de timp, inclusiv după momentul încetării stării de urgență, respectiv pe întreaga perioadă în care angajatorul și-a suspendat sau întrerupt, total sau parțial activitatea.

Plata indemnizației

Conform prevederilor Codului Muncii, un angajat trimis în șomaj tehnic trebuie să primească o îndemnizație de minim 75% din valoarea salariului său, pe toată perioada în care este nevoit să stea acasă, indemnizație plătită de către angajator din fondul de salarii.

Baza de calcul a indemnizației de șomaj tehnic se raportează exclusiv la salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat de salariat, fără a fi luate în considerare indemnizațiile, sporurile ori adaosurile ce fac parte din sistemul de salarizare al angajatorului.

Însă, conform măsurilor și modificărilor aprobate prin O.U.G., în timpul stării de urgență, pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activității, indemnizația de care beneficiază salariații, va fi suportată ,în unele situații parțial, din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Astfel, potrivit O.U.G. nivelul indemnizației ce va fi suportat din bugetul asigurărilor pentru șomaj va fi de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătit din fondul de salarii, însă nu va putea depăși mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

Potrivit prevederilor Legii nr. 6/2020 câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei.

Prin urmare, cuantumul indemnizație ce urmează a fi suportat de către stat nu poate depăși 75% din 5.429 lei, respectiv 4.071,75 lei. 

Astfel, decontarea de către stat a acestor sume achitate de către angajatori salariaților pe perioada suspendării contractelor de muncă este plafonată, suma maximă ce poate fi decontată fiind de 4.071,75 lei.

Astfel, în cazul în care indemnizația achitată salariatului depășește 75% din câștigul salarial mediu brut, diferența urmează să fie suportată de către angajator din fondul de salarii. 

Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație, din bugetul asigurărilor pentru șomaj,  se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor, iar aceste sume se reîntregesc din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, în limita sumelor alocate pentru această intervenție și în conformitate cu prevederile și regulile de eligibilitate ale Programului Operațional Capital Uman.

Obligații impuse

Angajatorii care vor beneficia de aceste facilități, respectiv decontarea indemnizațiilor de la bugetul asigurărilor de șomaj au obligația să  mențină raporturile de muncă ale persoanelor ce s-au aflat în șomaj tehnic pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la data reînceperii activității după suspendarea raporturilor de muncă conform art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Vasiliu Miclea SCA

Av. Ioana Chilea

Comments

comments

Apelează