fbpx

Contact

INS: Pensia medie lunară a crescut în primul trimestru cu 0,3% faṭă de trimestrul anterior la 1.227 lei. Numărul de pensionari a scăzut cu 17.000, la 5,18 milioane

Pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaş etc. plătite de casele de pensii) a fost de 1.227 lei, în creṣtere cu 0,3% faṭă de trimestrul precedent, potrivit datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS). În trimestrul I 2019, numărul mediu de pensionari a fost de 5,18 milioane de persoane, în scădere cu 17.000 faţă de trimestrul precedent. Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,68 milioane persoane, în scădere cu 8.000 persoane faṭă de trimestrul precedent.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1.181 lei, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit ṣi contribuṭia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 47,8% (comparativ cu 50,7% în trimestrul precedent).

Indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale şi indicele preţurilor de consum a fost de 98,6%.

De asemenea, comparativ cu trimestrul I al anului precedent, numărul mediu de pensionari a scăzut cu 43.000 persoane, iar cel al categoriei aparţinând asigurărilor sociale de stat a scăzut cu 6.000 persoane.

Pensia medie lunară şi pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, cu 9,4% şi respectiv cu10,2%.

În trimestrul I 2019, comparativ cu trimestrul IV 2018, numărul mediu de pensionari a fost în scădere cu 17.000 persoane, în timp ce numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a scăzut cu 8.000 persoane. Pensia medie lunară ṣi pensia medie de asigurări sociale de stat a crescut faṭă de trimestrul precedent, cu 0,3% ṣi respectiv cu 0,1%.

În primul trimestru al anului, pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,9%) în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 90,4% în totalul celor de asigurări sociale.

Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (77,2%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale.

Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial -au reprezentat 2,2%.

Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 9 la 10. Acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 5 pensionari la 10 salariaţi în Municipiul Bucureşti, la 16 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman, 15 la 10 în Giurgiu ṣi 14 la 10 în Botoṣani,Călăraṣi ṣi Vaslui.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 558 de lei (946 lei în judeţul Botoṣani, 954 lei în Giurgiu, 973 lei în Vrancea faţă de 1.504 lei în Municipiul Bucureşti, 1.499 lei în Hunedoara ṣi 1.408 lei în judeṭul Braṣov).

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (în prezent -indemnizaţie socială), în trimestrul I 2019, a fost de 1,061 milioane persoane, din care:

872.800 persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 18,6% din totalul pensionarilor din această categorie;

185.700 persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 59,4% din totalul acestora;

2.700 persoane din sistemul militar, reprezentând 1,5% din totalul acestei categorii.

Sursa: www.news.ro

Comments

comments

Apelează