fbpx

Contact

La un pas de adoptare: 2 salarii minime în plus anual și vaccinare gratuită pentru toți profesorii; 3 salarii medii la titularizare în rural. Dascălii cu 30 ani vechime primesc la pensionare 6 salarii medii

Personalul didactic de predare din învățământul de stat va beneficia anual de o indemnizație în echivalent a 2 salarii minime brute pe țară, pentru achiziția de materiale didactice, precum și de vaccinare gratuită, potrivit unui proiect de lege avizat favorabil de deputați. Totodată, cadrele didactice care se titularizează în mediul rural vor beneficia de o indemnizație de instalare reprezentând 3 salarii medii brute pe economie, în timp ce cadrele didactice cu o vechime în învățământ de peste 30 de ani vor primi, la pensionare, o indemnizație reprezentând 6 salarii medii brute pe economie. Proiectul de lege a fost inițiat de PSD la finele lunii octombrie, iar acum majoritatea parlamentară l-a adoptat în comisii, urmând ca ulterior să fie votat în plenul Camerei Deputaților până de Crăciun, altfel va fi transmis ca adoptat tacit Senatului, care este forul decizional al Parlamentului în domenul educației. Astfel, potrivit proiectului avizat în comisiii, ”personalul didactic de predare din învățământul de stat beneficiază anual de o indemnizație reprezentând echivalentul a 2 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, din fonduri alocate de labugetul de stat, pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră, precum și pentru achiziționarea de materiale didactice și auxiliare didactice curriculare necesare procesului instructiv-educativ”. Personalul din învățământul superior va putea beneficia de aceste drepturi pe baza aprobării senatului universitar. Atât în învățămntul preuniversitar, cât și în cel superior, profesorii vor beneficia și de vaccinare gratuită împotriva bolilor infecto-contagioase, din fonduri asigurate de la bugetul Ministerului Educației.

Totodată, ”cadrele didactice care se titularizează în mediul rural beneficiază, în termen de 1 an de la ocuparea postului prin concurs, de o indemnizație de instalare în cuantum reprezentând echivalentul a 3 salarii medii brute pe economie, cu condiția de a preda pe post/la catedră în mediul rural cel puțin 5 ani școlari”, stabilește inițiativa legislativă. Cadrul didactic va fi obligat să restituie parțial indemnizația dacă, înainte de împlinirea termenului de 5 ani prevăzut, își schimbă locul de muncă din mediul rural în mediul urban sau în cazul suspendării contractului individual de muncă pe perioada concediului fără plată, precum și în cazul demisiei. Indemnizația se restituie proporțional cu numărul de ani școlari în care nu și-a desfășurat activitatea în mediul rural. De asemenea, la pensionare, profesorii cu vechime de cel puțin 30 de ani în învățământ vor primi o indemnizație specială. Astfel, ”cadrele didactice cu o vechime efectivă în învățământ de peste 30 de ani beneficiază, la data încetării contractului individual de muncă în vederea pensionării pentru limită de vârstă, de o indemnizație în cuantum reprezentând echivalentul a 6 salarii medii brute pe economie, din fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării”. Proiectul mai prevede că de formarea profesională poate beneficia și personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic, iar ursurile vor avea costurile acoperite integral de la bugetul de stat și vor fi organizate de către universități, casele corpului didactic, organizațiile sindicale cu structuri acreditate, care au calitatea de furnizori de servicii de formare profesională acreditate și alți furnizori de formare acreditați.

Impactul bugetar Suma necesară, calculată de inițiatori, pentru formarea profesională a tuturor categoriilor de salariați din învățământul preuniversitar și superior de stat ar fi de circa 100 milioane lei/an, dar autorii proiectului arată că în mod real se formează anual circa 1/5 din totalul salariaților, astfel încât costul real al formării ar fi de aproximativ 20 milioane lei. Pentru cele aproximativ 215.000 de cadre didactice din învățământul preuniversitar de stat, suma totală pentru acordarea celor 2 salarii minime brute este de aproximativ 900 milioane lei pe an, iar pentru cele circa 23.000 de cadre didactice din învățământul superior de stat, suma este de aproximativ 98 milioane. Suma totală ajunge stfel la circa 1 miliard lei. Având în vedere că aproximativ 700 de cadre didactice se titularizează anual în mediul rural, suma necesară pentru idemnizația de instalare ar fi de aproximativ 11 milioane lei. De asamenea, ținând cont că anual aproximativ 6.000 de cadre didactice din învățământul preuniversitar și 300 din învățământul superior se pensionează, suma necesară pentru acordarea indemnizației la pensionare ar fi de aproximativ 180 de milioane lei pe an pentru învățămțntul preuniversitar, respectiv de 9 milioane pentru învățământul superior. In total, suma necesară pentru indemnizația de pensionare ar ajunge la 189 milioane lei.

Sursa: www.profit.ro

Comments

comments

Apelează