fbpx

Contact

Legea pentru aprobarea OUG cu privire la posibilitatea reducerii timpului de muncă determinată de instituirea stării de alertă

Codul muncii

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat marţi legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, informează Administraţia Prezidențială. Actul normativ are ca obiect de reglementare posibilitatea acordată angajatorului de reducere a timpului de muncă al salariaţilor, cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu repartizarea corespunzătoare a programului de lucru şi reducerea corespunzătoare a salariului.

„Art. 1. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 112 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile legii, în cazul reducerii temporare a timpului de muncă, determinate de instituirea stării de urgenţă/alertă/ asediu, în condiţiile legii, pe perioada stării de urgenţă/alertă/asediu, precum şi pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgenţă/alertă/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea şi consultarea sindicatului, a reprezentanţilor salariaţilor sau a salariaţilor, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului”, arată proiectul adoptat marţi de către deputaţi.

De asemenea, reducerea timpului de muncă este stabilită prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare, lunar, angajatorul având obligaţia de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună. Reducerea timpului de muncă se aplică şi în cazul programului de muncă în ture, precum şi în cazul programului de muncă inegal.

Decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile şi drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii.

Pe durata reducerii timpului de muncă salariaţii afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut lunar prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut lunar aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat, mai prevede actul normativ.

Indemnizaţia „este suportată de angajator, din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, şi se achită la data plăţii salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta, în cel mult 5 zile de la emiterea deciziei din bugetul asigurărilor pentru şomaj după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Procedura de decontare a sumelor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului”, conform sursei citate.

Pe 8 septembrie, Senatul a adoptat proiectul privind aprobarea acestei OUG, ca prim for sesizat, iar votul din 17 noiembrie al Camerei Deputaţilor a fost decizional.

Sursa: www.news.ro

Comments

comments

Apelează