fbpx

Contact

Majorarea salarială de 15% pentru complexitatea muncii va fi aplicabilă din anul 2019

Majorarea salarială de 15% pentru complexitatea muncii va deveni aplicabilă în anul 2019, etapă în care salariul va fi determinat în raport cu salariul de bază prevăzut în anexele la Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Ministerul Muncii și Justiției Sociale a făcut o serie de clarificări ca urmare a solicitărilor cu privire la acordarea majorării salariului de bază de 15% pentru complexitatea muncii prevăzută în Anexa nr. VIII la Legea nr. 153/2017 pentru o serie de categorii de personal din administrația publică centrală si din structurile teritoriale.

Calrificările MMJS:
• Art. 36, alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, prevede, la data intrării în vigoare a acestui act normativ, reîncadrarea personalului salarizat potrivit acestei legi se face pe noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă şi vechime în specialitate/vechime în învăţământ avute, cu stabilirea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare şi indemnizaţiilor lunare potrivit art. 38;
• Art.38 alin.(2) lit. a) din același act normativ prevede că, începând cu data de 1 iulie 2017 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază;
• Art.38, alin. (3), lit. a) stipulează că începând cu data de 1 ianuarie 2018, cuantumul brut alsalariilor de bază se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017;
• Alin. (4) al art. 38 prevede că începând cu anul 2019, salariile de bază ale personalului bugetar vor fi stabilite în funcție de salariile prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017;
• La pct. 3 de la Notele din Cap. I și II, lit. Ala Anexa nr. VIII a Legii-cadru nr. 153/2017 se prevede o majorare a salariilor de bază din această Anexă de 15% pentru complexitatea muncii, pentru funcționarii publici și personalul contractual din unele instituții și autorități publice;
• Majorarea salariilor de bază de 15% pentru complexitatea muncii reprezintă un drept salarial nou de care personalul menționat mai sus nu a beneficiat în luna iunie 2017, și, ca atare, nu poate fi acordat începând cu luna iulie 2017.

Comments

comments

Apelează