fbpx

Contact

Ministerul Finanţelor: Personalul din justiţie care a beneficiat în 2023 de majorarea salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare prin acte administrative emise de ordonatorii de credite nu va beneficia în anul 2024 de majorarea acestor drepturi cu 5%

Personalul din sistemul de justiţie care a beneficiat în cursul anului 2023 de majorarea salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare prin acte administrative emise de ordonatorii de credite, să nu beneficieze în anul 2024 de majorarea acestor drepturi cu 5%, conform unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă elaborat de Ministerul Finanţelor.

”Prin prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă se propune ca pentru categoriile de funcţii de demnitate publică pentru care nu este reglementat nivelul de salarizare prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023, în anul 2024, indemnizaţiile să fie menţinute la nivelul stabilit pentu luna decembrie 2023. Se propune ca pentru personalul din sistemul de justiţie care a beneficiat în cursul anului 2023 de majorarea salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare prin acte administrative emise de ordonatorii de credite, să nu beneficieze în anul 2024 de majorarea acestor drepturi cu 5%. Întrucât bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă principalul instrument de previziune şi urmărire a echilibrului financiar anual al operatorilor economici se propune ca bugetele de venituri şi cheltuieli să fie transmise la Ministerul Finanţelor în vederea avizării în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii anuale a bugetului de stat şi se aprobă, în condiţiile alin.(1)-(3) în termen de 150 zile de la data intrării în vigoare a legii anuale a bugetului de stat”, arată Nota de fundamentare.

De asemenea, s-a reglementat ca pentru operatorii economici nou înfiinţaţi, la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, în condiţiile legii, bugetele de venituri şi cheltuieli să se aprobe până la finele exerciţiului financiar al anului curent.

Estimarea indicatorilor economico-financiari prin bugetele de venituri şi cheltuieli după data aceasta, implică eliminarea caracterului previzional al bugetului şi posibilitatea unei analize a performanţelor manageriale în funcţie de gradul de realizare al obiectivelor de performanţă.

De asemenea, aprobarea unui buget de venituri şi cheltuieli trebuie să aibă loc înainte de efectuarea cheltuielilor, motiv pentru care considerăm că aprobarea bugetului după data propusă, respectiv 150 de zile de la aprobarea legii anuale a bugetului de stat ar presupune confirmarea indicatorilor economico-financiari realizaţi.

”Pentru a avea un tratament unitar cu celelalte categorii de entităţi publice se propune prorogarea până la data de 30 iunie 2024 a termenului de implementare la nivelul agenţiilor/autorităţilor/instituţiilor publice autonome a măsurilor stabilite la art. XLVII din Legea nr. 296/2023”, se mai arată în document.

Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 nu stabileşte un termen până la care se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli, ceea ce în practică, conduce la situaţia în care, în luna decembrie a anului curent să fie transmise spre aprobare bugete de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici.

În prezent, Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte termenele până la care operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, bugetele de venituri şi cheltuieli, organelor administraţiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află sau Adunării Generale a Acţionarilor, după caz. Bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici, reprezintă un instrument managerial strategic, o previziune a indicatorilor economico-financiari dar şi a procesului investiţional ce urmează a fi dezvoltat într-un exerciţiu financiar.

Potrivit prevederilor art. 13 din Legea-cadru nr. 153/2023 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, indemnizaţiilor persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică de stabilesc prin înmulţirea coeficientului de ierarhizare prevăzut în anexele la lege cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 s-a reglementat nivelul de salarizare aferent anului 2024 doar pentru o categorie de funcţii de demnitate publică, ceea ce presupune că pentru celelalte categorii nu există reglementare specială cu privire la nivelul de salarizare pentru acest an.

În anul 2023, prin acte administrative emise de ordonatorii de credite ai autorităţilor şi instituţiilor din sistemul de justiţie au fost majorate drepturile salariale ale personalului din cadrul acestui sistem, în medie cu 25%.

Sursa: www.news.ro

Comments

comments

Apelează