fbpx

Contact

Ministerul Muncii propune majorarea duratei concediului de odihnă pentru salariaţii din administraţia publică și din regiile autonome cu specific deosebit

Ministerul Muncii și Justiției Sociale propune majorarea duratei concediului de odihnă de la 18 – 25 zile lucrătoare, în raport cu vechimea în muncă, la 21 sau 25 de zile lucrătoare pentru salariaţii din administraţia publică și din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare.

Inițiatorii proiectului de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare arată în nota de fundamentare că în prezent, conform HG 250, aceste categorii de salariaţi au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă plătit, cu o durată de 18 – 25 zile lucrătoare, în raport cu vechimea în muncă, ceea ce încalcă prevederile din Codul Muncii care garantează fiecărui salariat o durata minimă a concediului de odihnă anual de 20 de zile lucrătoare.

Astfel, Ministerul Muncii și Justiției Sociale propune modificarea art.1, astfel încât salariaţii din administraţia publică și din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare să aibă dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă plătit, cu o durată de 21 sau 25 zile lucrătoare, în raport cu vechimea lor în muncă.

De asemenea, inițiatorii propun și abrogarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 care prevede că salariaţii care îndeplinesc prin cumul, pe lângă funcţia de bază, cu o normă întreagă, o altă funcţie, au dreptul la concediul de odihnă plătit numai de la unitatea în care au funcţia de bază.

”În acest fel se elimină discriminarea salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare față de salariații din mediul privat, în ceea ce priveste drepturile și obligațiile corelative care decurg din executarea contractelor individuale de muncă”, se arată în nota de fundamentare.

Proiectul de act normativ va fi în dezbatere publică până în 30 iulie 2019 și poate fi consultat aici: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5550-proiect-de-hotarare-pentru-modificarea-si-completarea-hotararii-guvernului-nr-250-1992

Comments

comments

Apelează