fbpx

Contact

Ministerul Muncii vrea să înființeze agenții de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a supus dezbaterii publice un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri prin care vrea să înființeze agențiile de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră.

Aceste structuri ar urma să fie acreditate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene.

Inițiatorii proiectului de lege arată că agențiile de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră pot fi societăți cu personalitate juridică înființate pe teritoriul României în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au ca obiect de activitate ,,Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă” – cod CAEN 7810, precum și societăți cu personalitate juridică înființate în state membre ale Uniunii Europene.

Dcumentul prevede că furnizorii de servicii de mediere a muncii acreditați sau care au îndeplinit obligația de notificare a agenției pentru ocuparea fortei de muncă județene, respectiv a municipiului București în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.277/2002, pot presta servicii de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră, fără a se supune acreditării sau procedurii de notificare conform prezentei legi, în condițiile în care, anterior, notifică agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, cu privire la faptul că prestarea acestor servicii și dreptul de a presta servicii de mediere a muncii nu a fost suspendat sau retras, conform prevederilor legale.

MMJS mai propune ca zilierii care ocupă un loc de muncă prin intermediul unei agenții de mediere să poată presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă de maxim 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

De asemenea, agenţii de mediere nu vor percepe nicio taxă persoanelor fizice care doresc sa desfășoare activități în condițiile prezentei legi în schimbul demersurilor în vederea recrutării acestora de către beneficiar.

Proiectul de lege va fi în dezbatere publică până în 23 iunie 2017 și poate fi consultat aici: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4901-2017-06-14-proiect-lege-ag-mediere .

Comments

comments

Apelează