fbpx

Contact

Modelul cadrul al Contractului individual de muncă se modifică

icon

Prin Ordinul nr. 585 publicat în Monitorul Oficial al Romîniei nr. 712/19.07.2021, modelul cadru al Contractului individual de muncă se modifică, astfel:

  • Litera F se modifică și va avea următorul cuprins:
    F. Atribuțiile postului
    Atribuțiile postului sunt prevăzute în fișa postului, anexă la contractul individual de muncă, cu excepția microîntreprinderilor cu până la 9 salariați, definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care vor completa o scurtă caracterizare/descriere a activității: ……………………………………………………………………………………”.
  • La litera M punctul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:
    c1) să informeze angajatul cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat;

De menționat este și faptul că obligația prevăzută la lit. M pct. 4 lit. c1) din anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, cu modificările și completările ulterioare, se aplică doar persoanelor prevăzute la art. 30 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Un  model cadru actualizat al contractului individual de muncă poate fi accesat aici.

Vasiliu Miclea SCA

Comments

comments

Apelează