fbpx

Contact

Munca prestată ocazional în gospodărie în folosul unor persoane străine va fi impozitată, începând cu data de 1 ianuarie 2024

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a pus în dezbatere publică proiectul legii care reglementează desfășurarea activităților casnice ocazionale de o persoană, ca prestator casnic, în folosul unei alte persoane, beneficiarul casnic, precum și sistemul de plată și evidență a prestatorilor casnici.

Este vorba despre munca prestată în folosul uneia sau mai multor gospodării de orice persoană care a împlinit vârsta de 16 ani și care nu poate fi un membru al familiei care locuiește în acea gospodărie. Prestatori casnici pot fi inclusiv șomerii indemnizați și beneficiarii de venit minim garantat, fără a le fi afectate aceste drepturi.

Actul normativ prevede ca remunerația pentru desfășurarea activităților casnice de către prestatori să se facă exclusiv sub formă de tichete de activități casnice. Aceste tichete sunt emise de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sub formă de bonuri valorice, atât în format fizic, pe suport de hârtie, cât şi electronic, având elemente specifice de siguranță.

Achiziţia și preschimbarea în bani a tichetelor de activități casnice se realizează la agențiile locale pentru ocuparea forței de muncă, la punctele de acces ale furnizorului de serviciu poştal universal desemnat în numele acestora sau prin Platforma electronică de evidenţă a desfășurării activităților casnice, prin aplicaţia mobilă pusă la dispoziţie gratuit de ANOFM.

Valoarea nominală a unui tichet de activități casnice este de 15 lei și poate fi majorată prin hotărâre a Guvernului, iar prestatorul casnic beneficiază de o reducere la calculul venitului net, respectiv aplicarea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii la suma reprezentând 50% din valoarea brută a tichetelor. Totodată, beneficiarul are dreptul, în baza unui document fiscal care dovedește achiziționarea tichetelor de activități casnice, la reducerea nivelului bazei de impozitare a impozitului pe venit cu o sumă în cuantum de 50% din valoarea tichetelor achiziționate.

Tichetele cumpărate de beneficiar sunt înmânate la finalul prestării serviciilor stabilite de comun acord, pe baza negocierii între părţi, prestatorului casnic. Aceste tichete nu sunt transferabile, putând fi utilizate numai de prestatorul casnic care le-a primit pentru activitatea desfăşurată. Preschimbarea în numerar a tichetelor se face până cel târziu în a 15-a zi a lunii următoare celei în care a fost prestată munca, pentru ca prestatorul să poată dobândi sau să-și mențină calitatea de asigurat în sistemele de pensii și de sănătate. Termenul maxim de preschimbare a tichetelor în numerar este de 12 luni de la data primirii. Totodată, tichetele achiziționate și nefolosite de beneficiar pot fi returnate în 12 luni de la achiziție.

Prin reglementarea acestei forme simplificate de plată se urmărește:
– combaterea activităților de muncă nedeclarată în sectorul serviciilor casnice și creșterea veniturilor la bugetul de stat;
– creșterea ocupării forței de muncă în rândul grupurilor țintă, în special a persoanelor cu nivel de calificare redus, inclusiv prin folosirea formelor atipice de muncă, precum activitățile desfășurate în gospodăriile private și remunerate exclusiv prin tichete de activități casnice;
– sporirea nivelui de protecție socială prin introducerea în sistemul asigurărilor de sănătate şi sistemul de asigurare socială a populației țintă;
– scăderea numărului de șomeri și îmbunătățirea ratei de participare a forţei de muncă feminine.
Actul normativ mai reglementează că Ministerul Muncii și Protecției Sociale înființează Platforma electronică de evidenţă a desfășurării activităților casnice, care este gestionată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

În acest sens, se prevede ca în termen de 60 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor să elaboreze, prin hotărâre de Guvern, normele metodologice de aplicare a prevederilor acesteia.

Potrivit ţintelor asumate de România în Planul Național de Redresare și Reziliență, actul normativ urmează să fie aprobat în primul trimestru al anului viitor, pentru operaţionalizarea implementării lui fiind necesară dezvoltarea și implementarea unei platforme, utilizată și gestionată de ANOFM, dar și instruirea corespunzătoare a personalului.

Platforma digitală va fi finalizată până la 31 decembrie 2023. Până în trimestrul 1 al anului 2026, se preconizează că în evidențele ANOFM vor fi înregistrați 30.000 de beneficiari casnici și 60.000 de prestatori casnici.

Proiectul de act normativ poate fi consultat aici: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/6443-prestator-casnic

Comments

comments

Apelează