fbpx

Contact

Negocierea colectivă în timpul stării de alertă 

avocat dreptul muncii contract colectiv de munca CCM

Pe perioada stării de alertă, efectele contractelor colective de muncă au fost prelungite prin efectul legii. Într-o atare situație, este posibilă negocierea colectivă pe perioada stării de alertă?

Negocierea colectivă este obligatorie la nivel de unitate în unităţile care au cel puţin de 21 de angajați, în conformitate cu prevederile art. 129 al Legii nr. 62/2011 a dialogului social, angajatorul având obligația de a iniția negocierea colectivă cu cel puţin 45 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiționale la contractele colective de muncă. 

Prin Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 s-a stabilit faptul că valabilitatea contractelor colective de muncă şi a acordurilor colective de muncă se prelungește pe durata stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia, părţile având obligația inițierii negocierii colective în termen de 45 de zile de la încetarea stării de alertă. 

Așadar, valabilitatea tuturor contractelor colective de muncă ce au expirat sau urmează să expire pe perioada stării de alertă se prelungește de drept, prin efectul legii. 

Despre prelungirea valabilității contractelor colective de muncă pe perioada stării de alertă poți citi articolul dedicat acestui subiect, accesând acest link.

Cu toate acestea, Legea nr. 55/2020 care a prelungit valabilitatea contractelor colective de muncă nu a interzis negocierea colectivă, atât timp cât partenerii sociali doresc ca o astfel de negociere să aibă loc. De altfel, o astfel de interdicție ar fi fost, poate, chiar nelegală, din moment ce, normele generale ale Legii nr. 62/2011 stabilesc, cu titlu de principiu, interdicția oricărei imixtiuni a autorităților publice, sub orice formă şi modalitate, în negocierea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor colective de muncă. 

Rezultă astfel că, în măsura în care părțile doresc negocierea, încheierea și înregistrarea la autoritățile competente a unui contract colectiv de muncă este legală și posibilă. 

Din punct de vedere juridic, ar putea să apară o problemă legată de existența, în paralel, a două contracte colective de muncă – contractul colectiv de muncă a cărei valabilitate a fost prelungită în temeiul Legii nr. 55/2020 și noul contract colectiv de muncă încheiat și înregistrat în timpul stării de urgență. 

De altfel, aceasta este și o problemă invocată de către unii inspectori de muncă  atunci când li se solicită înregistrarea unui contract colectiv încheiat pe perioada stării de alertă. Astfel, potrivit dispozițiilor art. 133 din Legea nr. 62/2011, la nivel de unitate nu se poate încheia și nu se poate înregistra decât un singur contract colectiv de muncă. 

Peste acest impediment se poate trece foarte ușor, în cazul în care inspectorii de muncă refuză înregistrarea contractului, prin întocmirea unei adrese comune angajator – salariați (reprezentați legal), prin care se denunță de comun acord vechiul contract colectiv de muncă a cărei valabilitate a fost prelungită prin efectul legii. 

Rezultă așadar că negocierea colectivă este posibilă la nivel de unitate, pe perioada stării de alertă, atât timp cât partenerii sociali convin acest lucru.

 

Vasiliu Miclea SCA

 

 

negocierea contractului colectiv de munca

contract colectiv de muncă

Comments

comments

Apelează