fbpx

Contact

Nerespectarea conditiilor de forma ale deciziei de sanctionare conduce la nulitatea acesteia – jurisprudenta

Dosar nr. [•]

ROMANIA
TRIBUNALUL BUCURESTI
SECTIA A-VIII-A CONFLICTE DE MUNCA Sl ASIGURARI SOCIALE
SENTINTA CIVILA Nr. [•]/2014
Sedinta publica de la 06 Ianuarie 2014
Completul compus din:
PRESEDINTE [•]
Asistent judiciar [•]
Asistent judiciar [•]
Grefier [•]

Pe rol judecarea cauzei Litigii de munca privind pe reclamant [•] si pe parat [•]avand ca obiect anulare act.
La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta reclamantul personal si asistat de aparator si parata prin aparator.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care,
Partile reprezentate de aparatori depun la dosar practica judiciara. Invedereaza instantei ca nu mai au alte cereri de formulat.
Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul partilor in dezbateri asupra fondului.
Aparatorul reclamantului solicita admiterea actiunii, sa se dispuna anularea deciziei, obligarea paratei la reintegrarea contestatorului in functia detinuta anterior emiterii deciziei contestate, obligarea la plata despagubirilor egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat pana la reintegrarea efectiva. In motivare, arata ca decizia de concediere este lovita de nulitate absoluta, intrucat in cuprinsul acesteia nu se face o descriere a faptei si a motivelor pentru care au fost inlaturate apararile contestatorului. Aceste mentiuni obligatorii lipsesc. In decizia contestata se face o descriere generala, nu cuprinde data savarsirii faptelor pentru ca instanta sa poata verifica temeinicia si legalitatea masurilor dispuse. Decizia contestata nu cuprinde descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Potrivit art. 252 alin 2 din Codul Muncii pentru ca decizia de concediere sa nu fie lovita de nulitate absoluta, aceasta ar trebui sa cuprinda descrierea faptei care a fost calificata ca reprezentand abatere disciplinara.
Aparatorul paratei, solicita respingerea respingerea actiunii, ca neintemeiata, avand in vedere ca decizia contestata a fost emisa cu respectarea prevederilor legale. In privinta sustinerilor aparatorului contestatorului, lipsa datei savarsirii faptei nu este prevazuta de lege pentru a atrage nulitatea absoluta a deciziei contestata. Prin descrierea faptei se intelege precizarea imprejurarilor comiterii unei actiuni sau inactiuni culpabile a salariatului, care pot conduce la concluzia ca salariatul a incalcat normele de disciplina muncii savarsite in legatura cu munca, respectiv a infrangere a obliogatiilor izvorate din contractul individual de munca.in aceste conditii legiuitorul nu a impus anumite conditii de forma in care trebuie descrisa fapta, angajatorul are posibilitatea de a prezenta asa cum apreciaza, fapta savarsita cu vinovatie de salariat in legatura cu munca, pe care a calificat-o drept abatere disciplinara.

INSTANTA

Asupra cauzei civile de fata,
Constata ca prin cererea inregistrata cu nr. [•]/3/2012 pe rolul Tribunalului Bucuresti, numitul [•], cu domiciliul procesual ales in localitatea Bucuresti, sector 3, a chemat in judecata [•], cu sediul in localitatea [•], pentru anularea Deciziei de concediere nr. [•] din data de 10 februarie 2012 si in subsidiar inlocuirea sanctiunii cu alta sanctiune, prevazuta de lege; obligarea paratei la reintegrarea salariatului pe postul si functia detinuta anterior; obligarea paratei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care as fi beneficiat pana la reintegrarea efectiva a mea; obligarea paratei la efectuarea modificarilor corespunzatoare in Registrul de evidenta a salariatilor si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate cu desfasurarea acestui proces.
In motivarea cererii se arata ca decizia de sanctionare nu indeplineste in mod cumulativ conditiile prevazute de art. 252 alin.2 din CM, in sensul ca lipseste data savarsirii faptei cat si temeiul legal al faptei retinute si a sanctiunii aplicate, conditii ce sunt obligatorii la intocmirea deciziei de concediere. Se mai arata in motivare ca decizia de conceidere sa nu fie lovita de nulitate absoluta, trebuie sa cuprinda descrierea faptei care a fost calificata ca fiind abatere disciplinara, lipsind aceste elemente obigatorii, contestatorul nu-si poate pregati o aparare adecvata in combaterea celor aratate in decizia de concediere.
Tot in cerere se arata ca aceasta decizie contestata nu cuprinde temeiul juridic din contractul individual de munca sau colectiv, statut sau regulament ce au fost incalcate de catre contestator si care au dus la aplicarea sanctiunii contestate, nroma obligatorie ce trebuia respectata la emiterea deciziei contestate. Reclamantul mai precizeaza ca, pe parcursul cercetarii disciplinare nu i s-a dat posibilitatea de a se apara si de a sustine cu probe nevinovatia, deoarece aceasta cercetare disciplinara s-a desfasurat in mod evaziv, membrii comisiei punand intrebari generale, prestabilite anterior, fara a cerceta in concret situatia.
Parata a formulat intampinare prin care arata ca actiunea reclamantului este neintemeiata, motivat de faptul ca reintegrarea acestuia nu mai este posibila, avand in vedere extemalizarea de catre societate a intregii activitati de depozitare, deoarece nu mai detine sub nici un titlu vreun depozit pentru a peermite reintegrarea reclamantului. Se mai arata in intampinare ca, desfacerea disciplinara a contractului de munca s-a datorat efectuarii cercetarii disciplinare prealabile, conform prevederilor Codului Muncii, sanctiunea aplicata fiind in raport de gravitatea faptei comise de reclamant cu impact negativ asupra societatii.
Se mai arata in intampinare ca lipsa datei savarsirii faptei nu este cuprinsa ca o obligatie legala, asa cum sustine reclamantul prin actiune, fiind o adaaugare la lege din partea lui, fiind necesar doar descrierea faptei ce constituie abateere disciplinara.
Referitor la sustinerea reclamantului ca lipsesc temeiurile de drept pentru care fapta constituie abatere disciplinara cat si a sanctiunii aplicate, dorim sa aratama ca, reclamantul avea obligatia sa respecte fisa postului si avea obligatia de a indeplini atributiile de serviciu, conform art. 39 alin.2 lit.a din CM, ne fiind motive de nulitate a deciziei de concediere. Tot in intampinare se arata ca, cercetarea disciplinara s-a desfasurat conform prevederilor legale,. iar reclamantul a sustinut ca nu a fost mentionata data savarsirii faptei si temeiul legal incalcat prin savarsirea acesteia cat si a sanctiunii aplicate, neaducand alte probe in dovedirea nevinovatiei. Fata de aceste motive a solicitat respingerea cererii reclamantului ca fiind neintemeiata.
Analizand actele aflate la dosar, instanta a retinut urmatoarea stare de fapt:
Prin Decizia nr. [•] din data de 10 februarie 2012 emisa de catre [•] s-a dispus desfacerea disciplinara a contractului de munca al numitului [•], avand functia de lucrator gestionar, incepand cu data de 10 februarie 2012. In motivarea deciziei se arata ca salariatul a savarsit faptele de neintocmirea actelor de intraree/iesire marfa si consumabile, neintocmirea si nesemnarea notelor de intrare-receptie, neintocmirea si nsemnarea notelor de transfer si sustragerea de consumabile din cadrul depozitului si scoaterea acestora din cadrul depzoitului. Tot in decizie se mai arata ca au fost incalcate normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca, contractul colectiv de munca si prdinele si dispozitiile conducatorilor ierarhici. Se mai arata tot in decizie ca, salariatul a savarsit faptele cu intentie, iar motivul aplicarii sanctiunii in constituie prevederile art. 247-252 din CM, termenul de contestare a deciziei si instanta competenta.
Analizand modul cum a fost intocmita decizia de sanctionare disciplinara, sub aspect formal si al elementelor obligatorii, prevazute de art. 252 din CM, instanta considera ca aceasta nu a fost intocmita in mod legal. Astfel, potrivit art. 252 alin.2 din CM sunt prevazute elementele obligatorii pe care trebuie sa le cuprinda decizia de sanctionare, fiind enumerate de textul de lege si obligatorii, la care partile nu se pot abate de la ele. Din cuprinsul deciziei contestate de reclamant, instanta observa ca nu se face o descriere in mod concret a faptelor comise de catre salariat, fiind enumerate generic ce anume nu a indeplinit salariatul. Ori textul de lege prevede obligatia de a mentiona in mod concret faptele savarsite de salariat, tocmai pentru a da posibilitatea ca in cazul contestarii deciziei de sanctionare sa-si poata pregati o aparare adecvata. Prin insiruirea in mod generic a faptelor savarsite, salariatul nu poate sa-si faca o aparare corecta, iar instanta nu poate verifica ce fapte au fost comise in concret de salariat. Mai mult, tot din decizie nu rezulta ce texte de lege au fost incalcate de catre salariat prin faptele comise, pentru a se putea observa daca salariatul nu si-a respectat obligatiile de serviciu, care prin nerespectarea lor s-a dus la incalcarea unor norme legale, cum ar fi regulamentul intern, contractul de munca, statutul intern. Ori in decizia de sanctionare sunt enumerate generic doar actele nonnative incalcate, fara a se preciza in concret textele de lege, prin articole. In cazul de fata, instanta nu poate verifica, in lipsa acestora legalitatea si temeinicia deciziei contestate.
Tot in decizie trebuiau facute mentiuni cu privire la apararile salariatului pe parcursul cercetarii disciplinare si motivele pentru care acestea au fost inlaturate de catre comisie. In decizia contestata nu se face nici o referire in acest sens, desi prevederile art. 252 alin.2 din CM prevede conditia obligatorie a acestor motive de inlaturare a apararilor salariatului.
Deoarece toate aceste lipsuri existente in decizia de sanctionare, care acestea sunt obligatorii in cazul unei decizii de sanctionare, nu au fost mentionate de catre parata, instanta considera ca nu pot fi acoperite, deoarece textul de lege de la art. 252 alin.2 este imperativ, singura sanctiune legala este considerarea nulitatii absolute a deciziei de sanctionare a salariatului, cu consecinta revenirii la situatia anterioara emiterii deciziei contestate, aceasta presupunand reintegrarea reclamantului pe postul si functia detinuta, plata drepturilor salariale, asa cum le-a solicitat, mentiunile obligatorii in Registrul de evidenta al salariatilor.
Fiind vorba despre o nulitate absoluta, aceasta nu mai presupune o dovedirea a vatamarii din partea reclamantului, aceasta rezultand din lege, singura sanctiune fiind aceea a anularii actului lovit de nulitate.
Sustinerea paratei ca nu mai exista postul reclamantului, ca urmarea desfiintarii depzoitului, ca reintegrarea aduce o imagine negativa a socieetatii, sunt motive ce nu pot fi luate in considerare de catre instanta de judecata, atata timp cat s-a considerat ca fiind intocmita in mod nelegal decizia de sanctionare a reclamantului, cu incalcarea obligatorie a prevederilor art. 252 alin.2 din CM, norma cu caracter imperativ, facand de prisos in acest sens o analiza a temeiniciei deciziei de sanctionare a reclamantului.
Numai in cazul in care s-ar fi considerat de catre instanta de judecata ca fiind intocmita in mod legal decizia de sanctionare, s-ar fi trecut la analiza temeiniciei a acesteia, in baza probelor administrate. Ori nefiind intocmita in mod legal si sub aspect formal, deciziaa de sanctionare, nu se va mai analiza temeinicia acesteia, asa cum sustine parata prin intampinare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite contestatia., formulata de reclamantul [•] cu domiciliu ales pentru comunicare acte la adresa din Bucuresti [•], in contradictoriu cu parata [•], cu sediu in [•].
Anuleaza decizia nr. [•]/10.02.2012 emisa de intimata.
Dispune reintegrarea contestatorului in postul si functia detinute anterior concedierii.
Obliga intimata la plata catre contestator a unei despagubirii egale cu salariile indexate, majorate si actualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariata de la data concedierii si pana la data reintegrarii efective.
Obliga intimata la efectuarea modificarilor corespunzatoare in Registrul de evidenta al salariatilor.
Cu recurs in 10 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi, 06.01.2014.
Presedinte, Asistent judiciar, Asistent judiciar,

Grefier,

Comments

comments

Apelează