fbpx

Contact

Noi reguli pentru munca sezonieră în UE. 1 milion de oameni muncesc doar în agricultură

Noi reguli pentru munca sezonieră în Uniunea Europeană vor fi impuse curând, acestea conţinând măsuri menite să ducă la condiţii de locuit decente, care să nu fie decontate din salariul angajatului, a informat Parlamentul European.
Sunt necesare măsuri îndrăzneţe pentru a proteja lucrătorii transfrontalieri şi sezonieri din UE, a informat Parlamentul European, enumerând creşterea numărului de inspecţii la locul de muncă la nivel naţional şi transfrontalier şi condiţii de locuit decente trebuie decuplate de remunerare. „Eurodeputaţii solicită luarea de măsuri urgente pentru a proteja sănătatea, siguranţa şi condiţiile de lucru echitabile pentru lucrătorii transfrontalieri şi sezonieri în contextul COVID-19. Criza COVID-19 a adus la lumină şi a agravat dumpingul social şi precaritatea situaţiei multor lucrători transfrontalieri şi sezonieri din sectorul agroalimentar, al construcţiilor şi al asistenţei medicale din UE”, a informat Parlamentul European. Într-o rezoluţie adoptată vineri, Parlamentul îndeamnă Comisia să evalueze situaţia generală a ocupării forţei de muncă şi condiţiile de sănătate şi de siguranţă ale lucrătorilor transfrontalieri şi sezonieri, inclusiv rolul agenţiilor de muncă temporară, al agenţiilor de recrutare, al altor intermediari şi al subcontractanţilor, pentru a identifica lacunele de protecţie şi eventuala necesitate de a revizui cadrul legislativ existent. Textul solicită, de asemenea, un acord rapid şi echilibrat privind coordonarea sistemelor de securitate socială, care este necesară pentru combaterea fraudei sociale şi încălcării drepturilor sociale ale lucrătorilor mobili. Măsuri urgente necesare pentru a proteja lucrătorii sezonieri şi transfrontalieri Deputaţii solicită Comisiei să prezinte noi orientări specifice pentru lucrătorii transfrontalieri şi sezonieri în contextul COVID-19, să propună soluţii pe termen lung pentru a face faţă practicilor abuzive de subcontractare şi să se asigure în mod prioritar că Autoritatea Europeană a Muncii (ELA) devine pe deplin operaţională. Statele membre trebuie să consolideze capacitatea inspecţiilor muncii şi să asigure locuinţe de calitate, care ar trebui decuplate de la remuneraţia lor, afirmă textul.

Dragoş Pîslaru (Renew Europe, România), membru al Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale şi iniţiator al rezoluţiei, a declarat: „Această rezoluţie este dedicată milioanelor de lucrători transfrontalieri care sunt simbolul liberei circulaţii consacrate în tratatele noastre şi care aduc prosperitate sectoarelor economice cheie. A fost un privilegiu să coordonez această iniţiativă, susţinută pe scară largă, ce solicită Comisiei şi statelor membre să protejeze mai bine drepturile lucrătorilor şi să promoveze o mobilitate echitabilă pentru a face faţă provocărilor post-COVID-19.” Rezoluţia a fost adoptată cu 593 voturi pentru, 34 împotrivă şi 38 abţineri. Următoarele etape Comisia Europeană urmează să prezinte în scurt timp orientări pentru protejarea lucrătorilor transfrontalieri şi sezonieri. În 2018, cel mai mare număr de lucrători transfrontalieri a plecat din Polonia pentru a lucra în Germania (125 000 de persoane, dintre care multe lucrează în construcţii), din Franţa în Luxemburg (88 000), din Germania în Luxemburg (52 000), din Slovacia în Austria (48 000, majoritatea fiind femei care lucrează în sectorul asistenţei medicale) şi din Franţa în Belgia (46 000). Aproximativ 800 000 până la 1 milion de lucrători sezonieri sunt angajaţi în fiecare an în UE, în principal în sectorul agroalimentar: 370 000 în Italia, 300 000 în Germania, 276 000 în Franţa şi 150 000 în Spania. Lucrătorii sezonieri şi cei transfrontalieri pot fi angajaţi în alt stat membru al UE pe baza dreptului lor la liberă circulaţie pe teritoriul UE. Legislaţia statelor membre gazdă se aplică în temeiul principiului tratamentului egal. Accesul la ajutorul de şomaj şi protecţia socială sunt reglementate prin coordonarea sistemelor de securitate socială, în prezent în curs de revizuire.1.3 de milioane de persoane din UE trăiesc într-un stat membru şi lucrează în altul.

Sursa: www.adevarul.ro

Comments

comments

Apelează