fbpx

Contact

Noi reguli pregătite pentru detașarea salariaților în servicii transnaționale

Două noi proiecte de lege privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, respectiv privind munca în domeniul pescuitului maritim, care fuseseră pregătite de Ministerul Muncii, au fost depuse la Parlament de liberali, pentru a fi promovate astfel după căderea Guvernului Orban prin moțiune de cenzură.

Un prim proiect de lege transpune Directiva 2018/957/UE prin modificarea și completarea dispozițiilor Legii nr.16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale. În privința întreprinderilor stabilite pe teritoriul României care detașează salariați pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, proiectul de lege urmărește sporirea gradul de sensibilizare cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin în ceea ce priveşte termenii şi condiţiile de încadrare în muncă aplicabile pe teritoriul statelor membre gazdă. Noile prevederi stabilite ar urma să se aplice începând cu 30 iulie 2020, dacă sunt adoptate în timp util de Parlament, până la această dată rămânând aplicabile prevederile Legii nr. 16/2017. În ceea ce privește domeniul transportului rutier internațional, prevederile propuse nu se aplică conducătorilor auto detașați, cărora le rămân aplicabile prevederile anterioare reglementate prin Legea nr. 16/2017. Proiectul are în vedere, totodată, îmbunătăţirea protecţiei drepturilor lucrătorilor detaşaţi prin prevenirea fraudei și evitarea situațiilor în care drepturile lucrătorilor detaşaţi nu sunt în totalitate respectate.
În mod concret, proiectul: – clarifică elementele care definesc noțiunile de salariul minim aplicabil salariatului detașat pe teritoriul României, sancţiune financiară administrativă, sancţiune financiară administrativă, întreprindere utilizatoare, cooperare administrativă; – definește noțiunile de remunerație aplicabilă pe teritoriul României, remunerația aplicabilă pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România sau pe teritoriul Confederației Elvețiene, contracte colective de muncă cu aplicabilitate generală în contextul legislației naționale; – completează dispozițiile din Legea nr. 16/2017 privind activitatea agentului de muncă temporară în cadrul detașării transnaționale și introduce noi obligații de informare pentru întreprinderile utilizatoare stabilite pe teritoriul României care utilizează lucrători temporari puși la dispoziție de către agenți de muncă temporară stabiliți pe teritoriul altui stat membru; – reglementează condițiile de muncă și de încadrare în muncă aplicabile salariaților detașați pe teritoriul României în cadrul detașării transnaționale de lungă durată, respectiv situațiile în care detașarea depășește 12 luni, respectiv 18 luni și modalitatea de calcul a duratei detașării, inclusiv în cazul unui lucrător detașat care înlocuiește un alt lucrător detașat.

Un al doilea proiect promovat în Parlament de actualii guvernanți are în vedere îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă, precum și protejarea sănătății și securității lucrătorilor din sectorul pescuitului maritim, care este un sector predominant transfrontalier. Prevederile proiectului de act normativ se aplică: a) tuturor pescarilor care lucrează în orice calitate, în baza unui contract de muncă, pe toate navele de pescuit implicate în activități de pescuit comercial; b) tuturor celorlalți pescari care sunt prezenți pe aceeași navă cu pescarii menționați anterior, pentru a asigura integral protecția sănătății și securității. Proiectul de act normativ cuprinde reglementări referitoare la: – vârsta minimă necesară pentru a lucra la bordul unui vas de pescuit, care este de 16 ani, cu condiția ca tânărul să nu aibă obligația de a urma o formă de învățământ obligatoriu de zi; -examinarea medicală – mai precis, un pescar poate să lucreze la bordul unui vas de pescuit numai dacă deține un certificat medical care atestă că este apt pentru prestarea acelei activități; – condițiile de serviciu și dotarea cu echipaj; – orele de muncă și orele de repaus, stabilite prin derogare de la prevederile Codului muncii. Astfel, numărul maxim de ore de muncă este de 14 ore în orice perioadă de 24 de ore și de 72 de ore în orice perioadă de șapte zile; pescarul are dreptul la un repaus de cel puțin 10 ore în orice perioadă de 24 de ore și de cel puțin 77 de ore în orice perioadă de șapte zile. Orele de repaus pot fi împărțite în cel mult două perioade, dintre care una având durata de cel puțin șase ore, fără ca intervalul dintre două perioade consecutive de repaus să depășească 14 ore.

Alte prevederi ale proiectului vizează: – lista echipajului; – contractul de muncă al pescarului, încheiat între acesta și angajator, ce cuprinde elemente specifice activității pescarului. Totodată, ințiatival legislativă conține dispoziții privind repatrierea, securitatea și sănătatea în muncă și prevenirea accidentelor, protecția sănătății și asistența medicală, protecția în cazul unei afecțiuni, al rănirii sau al decesului produs din cauza activității profesionale, precum și spațiile de locuit de pe nava de pescuit.

Sursa: www.profit.ro

Comments

comments

Apelează