fbpx

Contact

Norme metodologice din 10 aprilie 2000 de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999

Norme metodologice din 10 aprilie 2000 de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999

Art. 1
Titularul dreptului la concediu paternal, prevazut la art. 1 alin. (2) din lege, cu durata de 5 zile lucratoare, este tatal copilului nou-nascut, care participa efectiv la îngrijirea acestuia, indiferent daca copilul este nascut din casatorie, din afara casatoriei sau este adoptat de titularul dreptului.

Art. 2
Solicitarea pentru acordarea concediului paternal se adreseaza în scris, în primele 8 saptamâni de la nasterea copilului, conducerii unitatii în care tatal îsi desfasoara activitatea. Aceasta are obligatia de a dispune luarea masurilor necesare în vederea acordarii concediului paternal.

Art. 3
(1)
Concediul paternal se acorda numai daca titularul acestui drept are calitatea de salariat, indiferent de modul de organizare si de finantare a unitatii în care el îsi desfasoara activitatea.
(2) Prin unitate, în sensul prevederilor alin. (1), se întelege persoana juridica sau fizica, dupa caz, în beneficiul careia presteaza activitate salariatul asigurat în cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat.

Art. 4
(1)
Indemnizatia pentru concediul paternal platit, egala cu salariul aferent zilelor lucratoare respective, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din lege, se calculeaza pe baza salariului brut realizat, incluzând sporurile si adaosurile la salariul de baza.
(2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) se plateste din fondul de salarii al unitatii si se include în veniturile impozabile ale salariatului.

Art. 5
(1)
În cazul în care tatal copilului nou-nascut satisface serviciul militar obligatoriu, el are dreptul la o permisie de 7 zile calendaristice, ce se acorda de unitatea militara în conditiile prevazute la art. 1 si 2, care se aplica în mod corespunzator.
(2) Permisia prevazuta la alin. (1) se acorda si în cazul în care tatal care satisface serviciul militar obligatoriu soli-cita acordarea acestei permisii în vederea recunoasterii paternitatii, întocmita în conditiile legii.
(3) Permisia solicitată şi acordată va fi justificată, la întoarcere, cu certificatul de naştere al copilului, din care să rezulte calitatea de tată a militarului în situaţia în care declaraţia de recunoaştere a paternităţii s-a făcut simultan cu înregistrarea naşterii sau, după caz, numai pe baza declaraţiei de recunoaştere a paternităţii, dacă aceasta s-a facut ulterior înregistrării naşterii copilului la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor.

Art. 6
(1)
Tatal copilului nou-nascut, care participa efectiv la îngrijirea acestuia, are dreptul la un concediu paternal platit de 15 zile lucratoare, prin majorarea duratei concediului paternal de 5 zile lucratoare cu înca 10 zile lucratoare, daca a obtinut atestatul de absolvire a unui curs de puericultura.
(2) Dreptul la majorarea duratei concediului paternal în conditiile alin. (1) se acorda numai o singura data, indiferent de numarul copiilor titularului.

Art. 7
(1)
Cursul de puericultura consta în prezenta-rea unor notiuni elementare teoretice si practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic, în vederea participarii efective a tatalui la îngrijirea propriului copil nou-nascut.
(2) Cursul de puericultura va fi tinut de medicul de familie al tatalui, în perioada de sarcina a mamei sau dupa nasterea copilului.
(3) În urma verificarii notiunilor dobândite medicul de familie va elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultura.
(4) În cazul în care tatal are studii de specialitate (medic, asistent medical) nu mai este necesara absolvirea cursului de puericultura, ci numai obtinerea atestatului în conditiile prevazute la alin. (3).
(5) Atestatul reprezinta actul doveditor prin care se constata însusirea notiunilor prevazute la alin. (1) si cuprinde, împreuna cu aceasta constatare, datele personale din cartea de identitate a tatalui, locul sau de munca, data eliberarii, semnatura si parafa medicului de familie.

Art. 8
(1)
Tatal copilului nou-nascut beneficiaza de concediul de lauzie neefectuat de mama, în situatia în care aceasta a decedat în timpul nasterii sau în perioada concediului de lauzie.
(2) Acordarea concediului de lauzie neefectuat se face de conducerea unitatii la care tatal îsi desfasoara activitatea, la cerere, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de tata al copilului nou-nascut, precum si a certificatului de deces al mamei si, dupa caz, a certificatului de concediu de lauzie al mamei în situatia în care acesteia i s-a eliberat un certificat de acest fel.

Art. 9
(1)
Pe perioada în care tatal efectueaza concediul de lauzie neefectuat de mama decedata tatal are dreptul la o indemnizatie acordata de unitatea la care îsi desfasoara activitatea.
(2) Cuantumul indemnizatiei prevazute la alin. (1) se calculeaza, potrivit prevederilor legale, în functie de felul indemnizatiei pentru care opteaza tatal.
(3) Indemnizatia va fi platita din fondul de salarii al unitatii în care tatal îsi desfasoara activitatea.

Publicata în Monitorul Oficial cu numarul 150 din data de 11 aprilie 2000

Apelează