fbpx

Contact

Parlamentul European a adoptat directiva care interzice ca salariile să mai fie secrete

Parlamentul European (PE) adoptă măsuri obligatorii privind transparența și egalitatea salarială. Noua legislație va cere companiilor din Uniune să divulge angajaților informații utile pentru a compara salarii și a expune diferențe de remunerare între femei și bărbați, se arată într-o comunicare oficială a Parlamentului European.

Bani egali pentru muncă egală între femei și bărbați
Parlamentul a adoptat în plen noile norme cu 427 voturi pentru, 79 împotrivă și 76 abțineri. Astfel, structurile de salarizare care compară nivelurile de remunerare vor trebui să se caracterizeze prin neutralitate din punctul de vedere al genului, atât privind criteriile care stau la baza lor, cât și sistemele de evaluare și de clasificare a locurilor de muncă.

Anunțurile de posturi vacante și titlurile posturilor vor trebui să fie și ele neutre din punctul de vedere al genului, iar procesele de recrutare să se desfășoare într-un mod nediscriminatoriu. Atunci când raportarea remunerațiilor indică o diferență de remunerare între femei și bărbați de cel puțin 5%, angajatorii vor trebui să evalueze salariile împreună cu reprezentanții lucrătorilor lor.

Statele membre vor trebui să instituie sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, cum ar fi amenzile, pentru angajatorii care încalcă normele. Un lucrător care a suferit un prejudiciu din cauza unei încălcări a normelor va avea dreptul de a solicita despăgubiri. Pentru prima dată, discriminarea multiplă și drepturile persoanelor non-binare au fost incluse în domeniul de aplicare al noilor norme.

Ce presupune, pe scurt, directiva UE privind salariile:
-Femeile din Uniune câștigă, în medie, cu 13% mai puțin decât bărbații care ocupă același loc de muncă. Se va reduce acest decalaj
-Salariile nu vor mai fi secrete: lucrătorii vor avea dreptul la informații despre salariile pentru categoria lor de activitate profesională
-Sancțiuni disuasive, inclusiv amenzi, pentru angajatorii care nu respectă normele
-Companiile vor trebui să ia măsuri dacă diferența de remunerare între femei și bărbați trece de 5%.

Interzicerea secretului salarial
Normele prevăd că lucrătorii și reprezentanții lucrătorilor vor avea dreptul de a primi informații clare și complete despre nivelurile de salarizare individuale și medii, defalcate în funcție de gen. Secretul salarial va fi interzis, căci nu ar trebui să existe clauze contractuale care să împiedice lucrătorii să își divulge remunerația sau să solicite informații despre aceeași categorie sau alte categorii de remunerare a lucrătorilor.

Are loc un transfer al sarcinii probei
Privitor la aspectele legate de remunerare, sarcina probei se transferă de la lucrător la angajator. Dacă un angajat consideră că nu a fost aplicat principiul egalității de remunerare și sesizează instanța, legislația națională ar trebui să oblige angajatorul să demonstreze că nu a existat nicio discriminare.

Care sunt următoarele etape
Consiliul va trebui să aprobe oficial acordul înainte ca textul să fie semnat și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Noile reguli vor intra în vigoare la douăzeci de zile de la publicarea lor.

Parlamentul European reamintește că principiul egalității de remunerare este prevăzut la articolul 157 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Însă, în Uniunea Europeană, se înregistrează în continuare o diferență de remunerare între femei și bărbați de aproximativ 13 %, cu variații semnificative între statele membre. Ea a scăzut doar cu foarte puțin în ultimii zece ani.

Sursa: https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20230327IPR78545/pe-adopta-masuri-obligatorii-privind-transparenta-si-egalitatea-salariala

Comments

comments

Apelează