fbpx

Contact

Pensia specială medie din Serviciile Secrete a scăzut, în 2018, la 5.035 de lei brut lunar

Pensiile de serviciu din Serviciile Secrete au costat peste 622 de milioane de lei în 2018 şi sunt plătite doar de la bugetul de stat, adică din banii tuturor contribuabililor din România. Profesioniştii din Serviciile Secrete au avut, în medie, pensie de serviciu de peste 5.000 de lei brut în 2018, cu 5,5% mai mică decât în 2017, arată informaţiile comunicate exclusiv pentru Economica de SRI. Pensiile de serviciu plătite de Casa de Pensii Sectorială a SRI au costat bugetul de stat peste 622,23 de milioane de lei în 2018, cu nici 3% mai mult decât în 2017, arată datele transmise exclusiv pentru Economica de SRI.

Pensia de serviciu medie, plătită de Casa de Pensii Sectorială (CPS) a SRI în 2018, a ajuns la 5.035 lei brut şi e cu circa 5,5% mai mică decât în 2017, reiese din informaţiile pe care CPS a SRI le-a comunicat Economica.

Casa de Pensii Sectorială a SRI a plătit pensii de serviciu pentru 10.311 oameni în luna decembrie 2018, în creştere nesemnificativă faţă de lunile precedente, rezultă din datele pe care SRI le-a transmis pentru Economica.

Pensiile de serviciu din SRI sunt administrate şi plătite de Casa de Pensii a SRI.

SRI a refuzat însă să răspundă clar pentru Economica.net care sunt celelalte Servicii Secrete ale căror pensii sunt gestionate tot de CPS a SRI. Singurul răspuns pe care l-am primit e ambiguu: “În ceea ce privește administrarea, de către Casa de Pensii Sectorială a Serviciului Român de Informaţii, doar a sistemului de pensii din SRI, precizăm că art.61 alin. (5) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că: “Pentru militarii şi funcţionarii publici cu statut special care aparţin Ministerului Justiţiei, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, dosarele de pensionare se transmit la Casa de Pensii Sectorială aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne sau Serviciului Român de Informaţii, după caz, potrivit protocoalelor încheiate între acestea”. De asemenea, potrivit alineatului (6) al aceluiași articol, “Casele de Pensii Sectoriale aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne sau Serviciului Român de Informaţii stabilesc şi plătesc pensiile militarilor şi funcţionarilor publici cu statut special care aparţin Ministerului Justiţiei, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, potrivit protocoalelor încheiate”.

Pensiile de serviciu din Serviciile Secrete nu sunt plătite în funcţie de contribuţia la pensii, ci doar din bugetul de stat.

Pensiile de serviciu ale profesioniştilor din Serviciile Secrete din ţara noastră se plătesc doar din bugetul de stat, potrivit reglementărilor Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

Militarii contribuie la bugetul de stat cu o cotă individuală de contribuţie, în valoare de 25% din solda lunară brută/salariul lunar brut.

Militarii aflaţi în activitate contribuie la bugetul de stat prin plata unei cote individuale de contribuţie, în cuantum de 25% din solda lunară brută/salariul lunar brut. Aceştia nu plătesc contribuţia de asigurări sociale, ci această contribuţie individuală la bugetul de stat, care din anul 2018 este de 25% din salariul/solda brută lunară. Precizăm că până la sfârşitul anului 2017, contribuţie individuală la bugetul de stat, plătită de militarii aflaţi în activitate, a fost de 10,5% din solda lunară brută/salariul lunar brut. Abia din anul 2018, s-a majorat la 25%.

Algoritmul de stabilire a pensiilor de serviciu din Serviciile Secrete, mai avantajos decât pentru majoritatea românilor.

Au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă profesioniştii din SRI şi alte Servicii Secrete care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

au împlinit vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă.
au vechime efectivă de cel puţin 25 de ani, din care cel puţin 15 ani reprezintă vechimea în serviciu.
Pensiile de serviciu din Serviciile Secrete reprezintă 65% din media soldelor/salariilor lunare brute care au fost realizate la funcţia de bază în şase luni consecutive, din ultimii cinci ani de activitate, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea beneficiarului.

Pentru militarii cu vechime cumulată de cel puţin 25 de ani, cuantumul pensiei de serviciu se determină în procent de 65% din baza de calcul. Baza de calcul este media soldelor/salariilor lunare brute care au fost realizate la funcţia de bază în şase luni consecutive, din ultimii cinci ani de activitate, actualizate la data deschiderii sau recalculării dreptului de pensie. Pentru fiecare an care depăşeşte 25 de ani de vechime cumulată, se adaugă câte 1% din baza de calcul.

Pensia stabilită, recalculată şi actualizată în condiţiile Legii nr. 223 din 2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul.

Pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete, corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul a pensiei, ne-au explicat oficialii SRI.

Pensia de serviciu netă reprezintă pensia în cuantum brut, din care se deduce impozitul pe venit. Cota de impozit în cazul pensiilor militare este de 10%, iar venitul impozabil lunar se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei.

Sursa: Economica.net

Comments

comments

Apelează