fbpx

Contact

Persistă dezinteresul românilor pentru destinaţia banilor din Pilonul II de pensie. Sub 2% din românii care au intrat în sistemul de pensii private Pilonul II în primul semestru din 2019 şi-au ales singuri fondul de pensie

Pe parcursul întregului an 2018 un număr de 214.000 de persoane au intrat în sistemul de pensii private obligatorii (Pilonul II), dar numai 6.000 de persoane şi-au ales singure fondul de pensie.

Numărul persoanelor care au in­trat în sistemul de pensii private obligatorii (Pilonul II) în primul semestru (S1) din 2019 este de 94.186, în scădere cu aproape 12% faţă de aceeaşi perioadă a anu­lui trecut. Dintre aceştia, mai puţin de 2%, adică aproape 1.900 de persoane, şi-au ales singure fondul de pensie unde se virează lunar 3,75% din salariul brut.

Numărul persoanelor care îşi aleg singure fondul care le va plăti pensia privată con­tinuă să scadă în ciuda eforturilor ad­mi­nis­­tratorilor de a creşte gradul de preo­cu­pa­re privind Pilonul II, persistând dezintersul românilor pentru destinaţia banilor din Pilonul II de pensie.

Pilonul II este obligatoriu şi orice anga­jat cu vârsta de până la 35 de ani este înscris automat în sistem. Din momentul înscrierii, participanţii au la dispoziţie aproximativ patru luni pentru a-şi alege unul dintre cele şapte fonduri de pensii obligatorii de pe piaţă, în care să le fie virată contribuţia obli­ga­torie din salariu. Astfel, dacă angajaţii nu aleg în mod activ fondul, se ajunge la o re­par­tizare automată, aleatorie, a sistemului.

Pe parcursul întregului an 2018 un nu­măr de 214.000 de persoane au intrat în sis­te­mul de pensii private obligatorii (Pilonul II), dar şi anul trecut mai puţin de 3%, adică 6.000 de persoane, şi-au ales singure fondul de pensie.

Sursa: www.zf.ro

Comments

comments

Apelează