fbpx

Contact

Mai beneficiază salariații de o zi liberă plătită acordată pentru vaccinarea împotriva COVID-19?

Mai beneficiază salariații de ziua liberă plătită acordată cu ocazia vaccinării? – este întrebarea care se pune după încetarea stării de alertă pe teritoriul României.

Prin Legea nr. 221/2021 s-a dispus completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în sensul că acordării la cerere, persoanelor care se vaccinează împotriva COVID-19 a unei zile libere.

Astfel, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 221/2021 pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 a fost instituită o nouă zi liberă de care se puteau bucura persoanele care se vaccinau împotriva Covid – 19.

Despre zilele libere acordate pentru vaccinare am scris pe larg un articol publicat pe site intitulat „Zile libere plătite acordate cu ocazia vaccinării împotriva COVOD – 19” și care poate fi accesat aici.

Ceea ce trebuie subliniat este faptul că Legea nr. 221/2021 completează prevederile Legii nr. 55/2020, act normativ a cărui aplicabilitate era limitată în  timp la perioada stării de alertă. Astfel, potrivit dispozițiilor art. 1, alin. (1) din Legea nr. 55/2020, „Prezenta lege are ca obiect instituirea, pe durata stării de alertă declarate în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, a unor măsuri temporare şi, după caz, graduale, în scopul protejării drepturilor la viață, la integritate fizică şi la ocrotirea sănătății, inclusiv prin restrângerea exercițiului altor drepturi şi libertăți fundamentale”.

Cum starea de alertă nu s-a mai prelungit în România după data de 09.03.2022, rezultă că, începând cu această dată, Legea nr. 55/2020 a devenit caducă, adică nu își mai produce efectele.

Or, acordarea zilelor libere cu ocazia vaccinării împotriva COVID-19 a fost afectată de neprelungirea stării de alertă pe teritoriul României. Astfel  persoanele care se vaccinează după data de 09.03.2022 precum și părinții/reprezentanții legali ai minorilor care se vaccinează nu mai beneficiază de ziua liberă plătită pentru vaccinare.

Cu toate acestea, angajatorii vor putea acorda o zi liberă pentru vaccinare în baza politicilor interne dar, ceea ce trebuie reținut este faptul că, din punct de vedere legal, angajatorii nu mai au o obligație de acordare a zilei libere plătite angajaților care se vaccinează sau părinților/reprezentanților legali ai copiilor care se vaccinează împotriva COVID-19.

 

Av. dr. Răzvan Vasiliu

 

 

 

 

 

curs legislația muncii

 

Comments

comments

Apelează