fbpx

Contact

Persoanele care trebuie să depună declaraţia unică la Fisc vor plăti peste 8.700 de lei pentru asigurarea la pensie şi la sănătate în 2019

Asigurarea obligatorie la pensie şi la sistemul asigurărilor sociale de sănătate a persoanelor care estimează că în 2019 vor avea doar venituri extrasalariale nete cel puţin egale cu plafonul de 24.960 de lei şi care au obligaţia depunerii declaraţiei unice la Fisc se ridică la 8.736 de lei în acest an. Persoanele care estimează că în 2019 nu vor realiza venituri din salarii, ci venituri din activităţi independente şi/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, care cumulate şi în valoare netă vor fi cel puţin egale cu plafonul minim din 2019, au obligaţia depunerii declaraţiei unice la Fisc şi plăţii contribuţiilor sociale. Fac excepţie de la această regulă persoanele pentru care obligaţia reţinerii şi plăţii CAS şi CASS la Fisc revine plătitorilor de venituri.

În acest an, plafonul funcţie de care Codul Fiscal stabileşte ce categorii de contribuabili au obligaţia depunerii declaraţiei unice şi plăţii contribuţiilor sociale este de 24.960 de lei, adică 12 salarii minime pe economie, în vigoare în 2019. Vă amintim că plafonul a crescut odată cu majorarea salariului minim brut pe economie la 2.080 de lei în 2019, de la 1.900 de lei în 2018. Anul trecut plafonul a fost de 22.800 de lei.
Astfel, persoanele care estimează că în 2019 nu vor avea venituri din salarii, ci din activităţi independente (venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii, din profesii liberale și contracte de activitate sportivă) şi/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, a căror valoare cumulată netă va fi cel puţin egală cu 24.960 de lei în 2019, au obligaţia să depună declaraţia unică la Fisc şi, ulterior, să-şi achite contribuţiile sociale (CAS şi CASS). Sunt exceptaţi de la declararea şi plata CAS şi CASS persoanele pentru care plătitorilor de venituri le revine această obligaţie.

Contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice cu venituri extrasalariale cel puţin egale cu plafonul de 24.960 de lei se ridică, în total, la 8.736 de lei în acest an.

Persoanele fizice care estimează venituri extrasalariale cel puţin egale cu plafonul minim în 2019, care au obligaţia să trimită declaraţia unică la Fisc, vor face acest lucru până pe 15 martie 2019 inclusiv. Din acest an declaraţia unică se depune la Fisc doar online, ori prin e-guvernare, ori prin spaţiul privat virtual al anaf.ro.

Asigurarea obligatorie la pensie a persoanelor cu venituri extrasalariale cel puţin egale cu plafonul în 2019 costă minimum 6.240 de lei.

În declaraţia unică vor bifa că în 2019 estimează că vor obţine venituri peste plafon şi, pe cale de consecinţă, vor achita contribuţii de asigurări sociale în valoare totală de 6.240 de lei pentru tot anul 2019, dacă aleg să plătească CAS la nivelul salariului minim. Valoarea este rezultatul aplicării cotei de 25% la cuantumul plafonului în vigoare în 2019.

Vă puteţi alege venitul la care plătiţi cota de contribuţie de 25%, cu menţiunea că acest venit trebuie să fie cel puţin egal cu valoarea a 12 salarii minime pe economie în 2019, potrivit Ordinului 49 din 2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.
Asigurarea obligatorie la sănătate a persoanelor cu venituri extrasalariale cel puţin egale cu plafonul în 2019 costă 2.496 lei.

Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorate de personale care estimează că vor avea venituri extrasalariale cel puţin egale cu plafonul în 2019, pentru care e obligatorie depunerea declaraţiei unice la Fisc, se ridică la 2.496 de lei în 2019. Valoarea este rezultatul aplicării cotei de 10% la cuantumul plafonului în vigoare în 2019.

Termenul-limită de plată a acestor bani este 15 martie 2020.

Declaraţia unică care trebuie depusă la Fisc în 2019 este reglementată prin Ordinul nr. 49/2019.

Sursa: www.economica.net

Comments

comments

Apelează