fbpx

Contact

Plafonul maxim al indemnizaţiei de creştere a copilului, de 8.500 de lei, ar putea fi eliminat – proiect de lege

Indemnizaţia de creştere a copilului ar putea să nu mai fie plafonată la cel mult 8.500 de lei lunar, dacă proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2017 va fi adoptat de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz. Economica vă aminteşte că indemnizaţia pentru creşterea copilului este plafonată la maximum 8.500 de lei pe lună începând din septembrie 2017.

Din septembrie 2017 încoace, indemnizaţia de creşterea copilului este plafonată la maximum 8.500 de lei lunar. Economica vă aminteşte că în anul 2017 Guvernul Tudose a decis să introducă din nou plafon maxim al indemnizaţiei pentru creşterea copilului. Concret, începând cu luna septembrie 2017, cuantumul indemnizaţiei de creşterea copilului este de cel mult 8.500 de lei lunar. Plafonul maxim al indemnizaţiei de creşterea copilului ar putea fi eliminat dacă proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2017 va fi adoptat de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 13 decembrie 2017. Pe 11 decembrie 2019, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a propus plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:

Primul amendament

Indemnizaţia minimă pentru creşterea copilului să fie 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară, garantat în plată. Se elimină plafonul maxim al indemnizaţiei pentru creşterea copilului.

Spre comparaţie, OUG nr.82/8 noiembrie 2017 prevede, în prezent, că nivelul minim al indemnizaţiei lunare se raportează la indicatorul social de referinţă. Concret, indemnizaţia minimă nu poate fi mai mică decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă. De asemenea, în prezent, cuantumul maxim al indemnizaţiei nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei. Se menţine prevederea potrivit căreia indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului.

Al doilea amendament propus

Indemnizaţia de creşterea copilului se majorează cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.

Spre comparaţie, acum OUG nr.82/8 noiembrie 2017 prevede că ICC se majorează cu suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.

Argumentele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială “Considerăm că este necesară corelarea faţă de salariul minim brut pe țară, și nu față de ISR. ISR este menținut de actuala guvernare la valoarea din anul 2010, respectiv 500 lei, și nu a existat un an în care să se dea HG pentru majorarea acestuia. Astfel este necesară încurajarea creșterii natalității și considerăm că forma propusă este de natură a încuraja femeile de carieră pentru a avea cel puțin un copil”, se arată în raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din 11 noiembrie.

În primul semestru din 2019, sub 180.000 de persoane au beneficiat de indemnizație pentru creșterea copilului , în creştere cu nici 4% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, arată datele oficiale centralizate de Ministerului Muncii, obţinute de Economica.

Proiectul de act normativ a primit:

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.949/9 noiembrie 2017);

avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.5120/31 octombrie 2017);

avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.4c-2/1249/21 februarie 2018);

avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie (nr.4c-8/32/7 februarie 2018)

avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (nr.4c-12/1246/13 februarie 2018);

avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale (nr.4c5/634/7 februarie 2018)

avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.4c-17/12 februarie 2018).

Sursa: https://www.economica.net

Comments

comments

Apelează